Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2008. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

260

26,3

..

..

..

Uppsala

49

2 940

1,0

970

15,6

2 900

1,0

68

Södermanlands

21

2 210

1,9

460

16,1

1 000

2,0

51

Östergötlands

49

3 280

1,2

1 220

30,5

4 000

1,2

76

Jönköpings

3

..

..

20

7,1

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

40

7,8

..

..

..

Kalmar

9

..

..

120

11,5

..

..

..

Gotlands

11

..

..

120

5,7

..

..

..

Blekinge

2

..

..

10

0,9

..

..

..

Skåne

39

3 000

1,2

640

9,5

1 900

1,2

60

Hallands

19

..

..

340

10,0

..

..

..

Västra Götalands

47

2 240

4,3

3 180

43,3

7 100

4,4

55

Värmlands

11

..

..

250

35,3

..

..

..

Örebro

20

2 580

3,7

390

7,1

1 000

5,2

53

Västmanlands

56

2 700

1,2

1 130

24,0

3 100

1,2

66

Dalarnas

20

2 400

3,0

320

37,1

800

3,0

80

Gävleborgs

12

..

..

160

22,3

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

1

..

..

10

60,5

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

32

2 920

1,5

580

7,8

1 700

1,5

59

Götalands mellanbygder

33

2 870

1,1

490

9,0

1 400

1,1

59

Götalands norra slättbygder

74

2 620

3,4

3 700

42,3

9 700

3,4

62

Svealands slättbygder

158

2 640

0,9

3 300

16,6

8 700

1,0

61

Götalands skogsbygder

40

2 350

3,9

790

17,9

1 900

5,7

56

Mellersta Sveriges skogsb

45

2 460

2,6

700

29,4

1 700

2,6

63

Nedre Norrland

6

..

..

70

11,3

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

388

2 620

1,3

9 620

19,6

25 200

1,4

58

2007

333

2 940

0,9

7 550

20,1

22 200

1,0

60

2006

314

2 420

1,3

7 130

16,7

17 200

1,5

56

2005

342

2 720

1,5

10 350

17,5

28 100

1,5

53

2004

364

3 040

1,0

9 930

18,6

30 200

1,0

59

2003

254

2 940

1,3

8 560

18,2

25 200

1,5

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

2 810

 

8 700

 

24 600

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0901. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.