Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Oljelin. Skörd 2008. Konventionell odling

16b. Oil flax. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

240

Uppsala

6

..

..

180

Södermanlands

7

..

..

340

Östergötlands

41

1 570

4,9

1 520

Jönköpings

-

-

-

0

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

20

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

80

Hallands

3

..

..

60

Västra Götalands

6

..

..

570

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

2

..

..

120

Västmanlands

3

..

..

80

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

100

Götalands mellanbygder

2

..

..

100

Götalands norra slättbygder

44

1 540

4,4

1 990

Svealands slättbygder

25

1 420

2,0

930

Götalands skogsbygder

-

-

-

0

Mellersta Sveriges skogsb

3

..

..

120

Nedre Norrland

1

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

79

1 530

2,9

3 240

2007

103

1 680

3,0

3 790

2006

179

1 430

2,0

8 220

2005

232

1 660

1,6

9 060

2004

138

2 080

1,6

5 300

2003

93

2 040

2,4

3 240

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 780

 

5 920


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.