Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Matpotatis. Skörd 2008. Konventionell odling

17b. Table potatoes. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

100

Uppsala

16

..

..

270

Södermanlands

4

..

..

70

Östergötlands

63

33 330

1,6

1 710

Jönköpings

13

..

..

280

Kronobergs

8

..

..

110

Kalmar

20

29 700

5,1

440

Gotlands

40

32 140

2,7

730

Blekinge

15

..

..

110

Skåne

248

29 150

1,4

6 380

Hallands

75

33 870

2,1

2 150

Västra Götalands

97

31 250

1,7

2 960

Värmlands

32

23 130

4,9

480

Örebro

33

26 820

3,8

570

Västmanlands

3

..

..

60

Dalarnas

39

27 380

1,2

820

Gävleborgs

22

20 800

2,0

220

Västernorrlands

15

..

..

150

Jämtlands

8

..

..

150

Västerbottens

35

18 410

2,5

390

Norrbottens

30

19 360

2,7

560

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

200

32 240

1,4

5 300

Götalands mellanbygder

178

28 420

1,5

4 150

Götalands norra slättbygder

139

33 160

0,8

4 160

Svealands slättbygder

73

25 220

1,9

1 350

Götalands skogsbygder

58

26 180

4,2

1 130

Mellersta Sveriges skogsb

46

22 690

4,2

760

Nedre Norrland

57

22 740

3,0

880

Övre Norrland

66

18 980

1,8

960

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

817

29 140

0,7

18 700

2007

900

26 980

0,7

19 540

2006

948

26 780

0,8

19 350

2005

1 059

28 880

0,8

21 120

2004

1 048

28 320

0,8

22 040

2003

1 038

26 240

0,8

20 900

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

27 440

 

20 590


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.