Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18a. Slåttervall. Första skörd 2008. Ekologisk odling

18a. Temporary grasses. First cut in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

..

..

..

..

Uppsala

16

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

17

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

26

1 810

11,6

16 490

6,2

29 800

13,1

Jönköpings

16

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

8

..

..

..

..

..

..

Kalmar

16

..

..

..

..

..

..

Gotlands

10

..

..

..

..

..

..

Blekinge

6

..

..

..

..

..

..

Skåne

27

2 270

17,3

9 030

7,7

20 500

18,9

Hallands

6

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

83

2 180

12,7

40 590

6,5

88 500

14,3

Värmlands

38

2 770

6,3

16 180

7,5

44 900

9,8

Örebro

15

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

7

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

18

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

22

2 660

11,4

10 980

6,0

29 200

12,9

Västernorrlands

13

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

23

2 810

14,8

10 550

5,1

29 700

15,7

Västerbottens

11

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

3

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

38

2 730

11,0

15 370

4,1

42 000

11,8

Götalands norra slättbygder

51

2 510

17,3

25 870

3,5

64 900

17,7

Svealands slättbygder

73

2 360

6,2

38 670

5,8

91 100

8,5

Götalands skogsbygder

90

1 950

6,6

53 950

5,6

105 400

8,7

Mellersta Sveriges skogsb

52

2 560

11,5

29 140

3,4

74 500

12,0

Nedre Norrland

57

2 450

9,3

31 470

3,2

77 200

9,9

Övre Norrland

23

2 170

11,1

13 400

2,9

29 100

11,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

391

2 340

4,0

210 580

2,2

493 600

4,5

2007

412

2 760

2,5

222 820

1,6

613 800

2,9

2006

409

2 530

2,4

269 640

1,8

666 100

3,0

2005

405

2 780

2,5

259 130

1,9

719 600

3,1

2004

413

2 720

2,7

220 900

2,1

601 500

3,4

2003

405

2 860

2,1

220 230

1,3

629 400

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

2 730

 

238 540

 

646 100

 


 

Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall och ej utnyttjad vall.