Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Slåttervall. Första skörd 2008. Konventionell odling

18b. Temporary grasses. First cut in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

..

Uppsala

25

3 270

11,3

31 280

Södermanlands

9

..

..

..

Östergötlands

27

2 390

9,1

39 530

Jönköpings

30

1 930

14,2

48 320

Kronobergs

16

..

..

..

Kalmar

34

2 830

7,7

48 720

Gotlands

20

3 540

14,4

29 430

Blekinge

15

..

..

..

Skåne

71

2 770

12,3

66 740

Hallands

23

2 610

8,5

25 770

Västra Götalands

78

2 480

6,7

92 900

Värmlands

24

3 790

10,5

28 940

Örebro

18

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

..

Dalarnas

26

2 710

11,9

18 360

Gävleborgs

24

3 040

11,0

26 600

Västernorrlands

19

..

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

Västerbottens

18

..

..

..

Norrbottens

11

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

33

2 870

7,4

25 680

Götalands mellanbygder

78

3 450

9,0

86 640

Götalands norra slättbygder

54

3 040

5,9

59 560

Svealands slättbygder

73

3 390

6,7

95 160

Götalands skogsbygder

141

2 080

6,1

205 810

Mellersta Sveriges skogsb

46

3 100

9,1

49 030

Nedre Norrland

61

2 820

6,2

72 600

Övre Norrland

37

2 820

6,4

55 520

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

523

2 780

3,2

650 740

2007

519

3 450

2,0

602 860

2006

499

3 190

2,0

533 040

2005

457

3 720

1,9

515 380

2004

533

3 520

1,9

518 620

2003

545

3 560

1,8

539 180

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 490

 

541 820


Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall och ej utnyttjad vall.