Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2008. Ekologisk odling

19a. Temporary grasses. Regrowth and total production in 2008. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Ekol/konv hektarskörd, procent

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

2 580

21,3

104 800

22,3

4 760

83

193 300

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

2 140

27,6

32 900

27,9

4 870

76

74 900

Götalands norra slättbygder

3 510

22,6

90 800

22,9

6 020

90

155 700

Svealands slättbygder

1 620

18,8

62 700

19,7

3 980

75

153 700

Götalands skogsbygder

2 190

11,3

118 000

12,7

4 140

90

223 300

Mellersta Sveriges skogsb

1 830

26,6

53 200

26,8

4 380

..

127 700

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

1 890

10,1

397 400

10,3

4 230

84

890 900

2007

1 000

6,5

222 600

6,7

3 750

70

836 400

2006

1 120

6,7

302 300

7,0

3 650

74

968 300

2005

960

8,2

248 600

8,4

3 740

67

968 200

2004

920

6,8

202 800

7,1

3 640

66

804 300

2003

1 530

4,6

336 500

4,8

4 390

80

965 900

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

1 110

 

262 600

 

3 830

 

908 600


 

Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.