Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall och betesvall. Ekologisk odling. Arealfördelning 2008, procent

20. Temporary grasses and grazings. Organic farming. Distribution of acreage in 2008, per cent

 

Område

Antal undersökta företag

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Andel betesvall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttj. vall av total vallareal, procent

Areal slåtter- och betesvall, hektar

Andel av total grödareal, procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

..

..

..

Uppsala

17

..

..

..

..

..

Södermanlands

21

68,4

30,0

1,6

13 190

29,9

Östergötlands

37

78,8

19,9

1,3

20 940

29,0

Jönköpings

18

..

..

..

..

..

Kronobergs

9

..

..

..

..

..

Kalmar

17

..

..

..

..

..

Gotlands

11

..

..

..

..

..

Blekinge

7

..

..

..

..

..

Skåne

34

73,9

20,9

5,2

12 230

11,1

Hallands

8

..

..

..

..

..

Västra Götalands

99

74,8

23,2

1,9

54 250

30,7

Värmlands

46

68,5

28,8

2,7

23 610

37,9

Örebro

18

..

..

..

..

..

Västmanlands

10

..

..

..

..

..

Dalarnas

21

90,5

8,4

1,1

11 060

31,9

Gävleborgs

25

80,8

18,4

0,7

13 580

30,2

Västernorrlands

16

..

..

..

..

..

Jämtlands

24

89,2

10,8

0,0

11 830

33,0

Västerbottens

13

..

..

..

..

..

Norrbottens

4

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

45

81,3

17,3

1,4

18 910

15,3

Götalands norra slättbygder

68

75,7

22,9

1,4

34 200

30,9

Svealands slättbygder

90

72,4

25,1

2,5

53 390

27,7

Götalands skogsbygder

102

77,5

21,5

1,0

69 600

21,8

Mellersta Sveriges skogsb

63

82,9

15,2

1,9

35 160

31,8

Nedre Norrland

65

84,5

15,4

0,1

37 240

31,2

Övre Norrland

26

95,1

4,9

0,0

14 090

16,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

468

78,9

19,6

1,5

266 760

23,9

2007

475

77,8

20,8

1,4

286 340

26,5

2006

472

75,0

23,7

1,3

359 730

34,1

2005

470

74,5

22,9

2,6

347 700

33,8

2004

478

76,3

22,0

1,7

289 490

31,0

2003

449

79,2

19,8

0,9

278 070

29,8


 

1) Andel ekologisk areal (med miljöersättning för ekologiska produktionsformer) av total slåtter- och betesvallsareal.