Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2008

Hektar och procent total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

23. Total cereals, peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2008

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Spannmål totalt 2)

 

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

290

10,4

 

..

..

 

..

..

Uppsala

410

5,4

 

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

480

8,5

 

..

..

 

..

..

Östergötlands

740

9,2

 

..

..

 

0

0,0

Jönköpings

1 140

33,2

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

440

38,8

 

-

-

 

-

-

Kalmar

600

24,7

 

..

..

 

..

..

Gotlands

300

11,8

 

..

..

 

-

-

Blekinge

50

11,9

 

..

..

 

-

-

Skåne

900

20,5

 

..

..

 

..

..

Hallands

610

28,6

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

4 570

15,8

 

20

2,8

 

0

0,0

Värmlands

820

12,6

 

..

..

 

..

..

Örebro

360

14,1

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

180

2,9

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

320

11,0

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

940

24,1

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

1 020

53,2

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

1 110

53,3

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

600

34,0

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

450

45,0

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

420

14,0

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

1 080

17,5

 

10

4,0

 

..

..

Götalands norra slättbygder

2 710

10,2

 

40

4,9

 

0

0,0

Svealands slättbygder

1 860

6,6

 

0

0,4

 

10

1,9

Götalands skogsbygder

4 440

28,2

 

..

..

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 310

14,8

 

20

7,6

 

..

..

Nedre Norrland

3 070

42,3

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

1 230

41,1

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

16 350

16,6

 

80

3,1

 

20

0,6

2007

14 630

16,0

 

10

20,4

 

20

0,6

2006

16 450

17,5

 

180

4,3

 

40

1,0

2005

17 300

16,5

 

100

1,8

 

160

3,6

2004

8 550

8,0

 

300

4,8

 

30

0,8

2003

15 100

14,7

 

510

8,1

 

.. 3

.. 3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) Från år 2007 inklusive majs.

3) 2004 är första året som åkerbönor ingår i skördestatistiken.