Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Matpotatis 2008. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

26. Table potatoes in 2008. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

5

5

0

Uppsala

5

5

0

Södermanlands

0

0

0

Östergötlands

6

6

0

Jönköpings

6

5

1

Kronobergs

2

2

0

Kalmar

3

3

0

Gotlands

20

17

3

Blekinge

4

4

0

Skåne

11

11

0

Hallands

3

2

1

Västra Götalands

29

25

4

Värmlands

8

8

0

Örebro

5

3

2

Västmanlands

1

1

0

Dalarnas

23

23

0

Gävleborgs

22

21

1

Västernorrlands

12

11

1

Jämtlands

9

7

2

Västerbottens

5

5

0

Norrbottens

7

6

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

7

1

Götalands mellanbygder

28

25

3

Götalands norra slättbygder

14

11

3

Svealands slättbygder

14

13

1

Götalands skogsbygder

30

28

2

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

29

1

Nedre Norrland

50

46

4

Övre Norrland

12

11

1

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2008

186

170

16

2007

186

176

10

2006

200

182

18

2005

200

184

16

2004

209

197

12

2003

223

213

10


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.