Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2008. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

260

2,6

..

..

..

Uppsala

38

2 950

2,5

1 000

2,6

2 900

2,5

66

Södermanlands

35

2 540

3,6

710

5,0

1 800

3,6

61

Östergötlands

32

2 880

4,8

660

3,0

1 900

5,2

64

Jönköpings

30

2 830

3,0

680

12,4

1 900

11,2

81

Kronobergs

14

..

..

230

10,1

..

..

..

Kalmar

31

2 930

5,3

650

5,6

1 900

5,9

86

Gotlands

50

2 170

3,9

970

6,2

2 100

4,9

56

Blekinge

13

..

..

190

4,0

..

..

..

Skåne

58

3 130

2,4

1 360

1,3

4 300

3,9

67

Hallands

22

2 850

2,3

340

1,4

1 000

5,3

66

Västra Götalands

34

2 350

11,6

1 630

3,4

3 800

20,8

56

Värmlands

18

..

..

680

6,4

..

..

..

Örebro

11

..

..

260

1,5

..

..

..

Västmanlands

20

2 380

4,0

480

2,3

1 100

4,1

51

Dalarnas

41

2 610

3,7

1 150

10,3

3 000

3,7

77

Gävleborgs

41

2 600

5,2

1 520

13,4

3 900

8,1

81

Västernorrlands

21

3 060

4,0

660

18,3

2 000

9,3

109

Jämtlands

27

2 880

2,6

900

43,8

2 600

5,4

106

Västerbottens

24

2 370

3,7

790

9,0

1 900

6,9

94

Norrbottens

17

..

..

460

11,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

31

3 320

1,3

750

0,8

2 500

2,6

69

Götalands mellanbygder

104

2 670

2,5

1 980

3,6

5 300

3,0

67

Götalands norra slättbygder

42

2 940

5,3

1 570

2,8

4 600

5,4

68

Svealands slättbygder

126

2 710

2,0

2 920

2,8

7 900

2,0

62

Götalands skogsbygder

99

2 470

7,8

2 260

6,5

5 600

15,2

67

Mellersta Sveriges skogsb

68

2 400

5,0

1 930

9,0

4 600

5,2

71

Nedre Norrland

80

2 790

2,6

2 970

18,2

8 300

4,8

90

Övre Norrland

43

2 370

3,1

1 280

10,0

3 000

5,0

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

593

2 660

1,8

15 510

4,0

41 300

2,7

63

2007

553

2 610

2,1

14 320

4,6

37 400

2,8

58

2006

495

2 060

1,9

15 290

5,1

31 500

2,4

56

2005

479

2 300

2,1

19 610

5,4

45 200

2,8

53

2004

509

2 540

1,9

21 620

5,6

54 800

2,0

58

2003

425

2 410

1,7

20 190

5,6

48 600

2,0

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

2 380

 

18 210

 

43 500

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0901. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.