Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

9. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

14. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

17. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

18. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

19. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

20. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2009

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2009, hektar

22. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2009, procent

23. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2009

24. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2009

25. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2009

26. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2009

27. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2009

28. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

29. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

30. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder

31. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2009

32. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2009

33. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2009

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure