Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

JO 16 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2009

12. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2009

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

630

..

..

Uppsala

11

..

..

460

..

..

Södermanlands

21

2 110

3,5

1 000

2 100

3,5

Östergötlands

113

2 730

2,3

7 420

20 300

2,3

Jönköpings

7

..

..

200

..

..

Kronobergs

7

..

..

80

..

..

Kalmar

66

3 730

1,8

3 210

12 000

1,8

Gotlands

91

3 290

2,4

3 640

12 000

2,4

Blekinge

16

..

..

600

..

..

Skåne

425

4 090

0,7

39 290

160 500

0,7

Hallands

51

3 420

2,3

1 630

5 600

2,3

Västra Götalands

185

2 230

2,4

8 910

19 900

2,4

Värmlands

7

..

..

160

..

..

Örebro

8

..

..

360

..

..

Västmanlands

1

..

..

180

..

..

Dalarnas

2

..

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

372

4 130

0,6

30 760

126 900

0,6

Götalands mellanbygder

254

3 700

1,4

16 630

61 500

1,4

Götalands norra slättbygder

277

2 470

1,7

15 520

38 300

1,8

Svealands slättbygder

62

1 830

3,0

2 730

5 000

3,0

Götalands skogsbygder

50

3 040

5,2

1 850

5 600

5,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

11

..

..

290

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

1 026

3 540

0,7

67 800

240 300

0,7

2008

1 142

3 340

0,7

61 850

206 300

0,7

2007

1 019

3 040

0,7

50 330

153 100

0,7

2006

942

3 190

0,6

47 630

151 700

0,6

2005

788

3 230

0,7

34 970

113 100

0,7

2004

817

3 430

0,7

37 490

128 600

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2008

 

3 250

 

46 450

150 600

 


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.