Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

12. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

960

..

..

Uppsala

25

2 350

5,3

1 190

2 800

5,3

Södermanlands

43

2 690

3,0

1 850

5 000

3,0

Östergötlands

88

3 010

2,5

4 530

13 600

2,5

Jönköpings

6

..

..

150

..

..

Kronobergs

6

..

..

80

..

..

Kalmar

82

3 220

2,3

3 260

10 500

2,3

Gotlands

81

2 580

4,0

3 620

9 300

4,0

Blekinge

23

3 390

3,2

660

2 200

3,2

Skåne

394

3 300

1,0

33 300

110 000

1,0

Hallands

20

2 300

9,8

780

1 800

9,8

Västra Götalands

105

2 540

3,1

4 340

11 000

3,1

Värmlands

8

..

..

220

..

..

Örebro

22

2 480

3,8

960

2 400

3,8

Västmanlands

22

1 700

7,5

610

1 000

7,5

Dalarnas

3

..

..

50

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

302

3 300

1,2

24 950

82 200

1,2

Götalands mellanbygder

259

3 130

1,7

15 030

47 100

1,7

Götalands norra slättbygder

179

2 760

2,2

8 180

22 600

2,2

Svealands slättbygder

135

2 370

1,9

5 730

13 600

1,9

Götalands skogsbygder

60

2 940

3,0

2 320

6 800

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

15

..

..

370

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

950

3 070

0,8

56 590

173 500

0,8

2010

1 109

3 090

0,6

71 820

222 100

0,6

2009

1 026

3 540

0,7

67 800

240 300

0,7

2008

1 142

3 340

0,7

61 850

206 300

0,7

2007

1 019

3 040

0,7

50 330

153 100

0,7

2006

942

3 190

0,6

47 630

151 700

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

3 240

.

59 890

194 700

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.