Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

13. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

74

1 570

2,6

4 080

6 400

2,5

Uppsala

151

1 730

2,0

11 530

19 900

2,1

Södermanlands

107

1 650

1,8

6 070

10 000

1,8

Östergötlands

126

1 990

2,0

6 720

13 400

2,0

Jönköpings

1

..

..

70

..

..

Kronobergs

7

..

..

100

..

..

Kalmar

17

..

..

430

..

..

Gotlands

45

2 100

4,8

1 590

3 300

4,8

Blekinge

10

..

..

180

..

..

Skåne

42

2 450

3,3

1 450

3 600

3,3

Hallands

43

2 190

3,9

1 600

3 500

3,9

Västra Götalands

142

2 050

2,1

7 350

15 100

2,1

Värmlands

38

1 880

2,8

1 760

3 300

2,8

Örebro

68

2 090

2,3

2 700

5 700

2,7

Västmanlands

99

1 950

1,7

4 960

9 700

1,8

Dalarnas

5

..

..

190

..

..

Gävleborgs

2

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

2 330

2,6

2 100

4 900

2,6

Götalands mellanbygder

69

2 210

3,4

2 280

5 000

3,4

Götalands norra slättbygder

219

2 080

1,5

12 110

25 100

1,5

Svealands slättbygder

528

1 760

1,0

30 630

53 900

1,0

Götalands skogsbygder

69

1 790

4,5

2 190

3 900

4,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

1 970

2,5

1 490

2 900

3,5

Nedre Norrland

1

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

977

1 890

0,8

50 860

96 100

0,8

2012

879

1 960

0,8

45 320

89 000

0,8

2011

820

2 050

0,8

36 110

74 000

0,8

2010

728

1 520

1,0

35 680

54 100

1,0

2009

649

1 880

1,0

29 220

54 900

1,0

2008

618

1 980

1,0

34 330

48 200

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

1 880

.

36 130

64 000

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.