Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013

JO 16 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2013

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2013

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

130

..

..

Uppsala

1

..

..

120

..

..

Södermanlands

3

..

..

160

..

..

Östergötlands

25

5 590

3,1

1 110

6 200

3,1

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

40

..

..

Kalmar

63

5 920

2,6

2 530

15 000

3,0

Gotlands

70

4 940

2,5

2 970

14 600

2,5

Blekinge

13

..

..

310

..

..

Skåne

78

6 620

1,4

4 910

32 500

1,4

Hallands

7

..

..

160

..

..

Västra Götalands

23

5 150

2,9

1 010

5 200

3,3

Värmlands

-

..

..

40

..

..

Örebro

1

..

..

50

..

..

Västmanlands

-

..

..

50

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

56

6 790

1,8

3 110

21 100

1,8

Götalands mellanbygder

164

5 590

1,6

7 220

40 300

1,7

Götalands norra slättbygder

45

5 400

2,0

1 950

10 500

2,1

Svealands slättbygder

6

..

..

540

..

..

Götalands skogsbygder

15

..

..

710

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

..

..

50

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

286

5 750

1,1

13 580

78 100

1,2

2012

205

6 600

1,4

9 130

60 300

1,4

2011

283

4 600

1,7

14 180

65 200

1,8

2010

319

4 640

1,7

17 530

81 200

2,0

2009

367

5 570

1,6

18 160

101 100

1,6

2008

232

5 640

1,6

10 350

58 400

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20082012

.

5 410

.

13 870

73 200

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.