Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Höstkorn. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

6b. Winter barley. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Östergötlands

6 857

0

.

..

..

..

..

..

 

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kalmar

17 204

251

60

181

..

..

..

..

 

Gotlands

17 275

67

55

..

..

..

..

..

 

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Skåne

32 507

146

14

83

..

..

27

..

 

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västra Götalands

6 465

0

.

..

..

..

..

..

 

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20 135

83

21

49

..

..

..

..

 

Götalands mellanbygder

46 662

382

42

217

..

..

9

..

 

Götalands norra slättbygder

12 359

0

.

..

..

..

..

..

 

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

86 264

479

35

277

..

..

26

..

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b forts. Höstkorn. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

6b cont. Winter barley. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

55

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

27

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

86

..

..

42

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

..

91

..

..

51

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).