Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Vårkorn. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

7b. Spring barley. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

41 030

1 075

24

739

21

..

36

19

 

Uppsala

156 995

1 916

22

1 217

121

212

..

..

 

Södermanlands

65 131

2 030

17

1 053

38

267

603

10

 

Östergötlands

78 265

553

31

332

..

..

99

44

 

Jönköpings

22 626

646

41

440

..

..

..

..

 

Kronobergs

10 314

760

41

678

..

..

..

..

 

Kalmar

42 898

365

26

325

..

..

..

..

 

Gotlands

50 841

187

53

..

..

..

..

14

 

Blekinge

16 107

332

34

265

..

..

..

..

 

Skåne

429 063

3 143

20

1 053

..

159

641

201

 

Hallands

100 541

676

29

368

..

..

..

..

 

Västra Götalands

207 508

1 432

24

626

150

..

401

71

 

Värmlands

35 455

370

24

..

..

..

..

..

 

Örebro

72 564

918

20

434

..

43

..

..

 

Västmanlands

76 974

706

22

552

..

30

108

..

 

Dalarnas

27 680

145

48

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

31 471

749

33

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

8 321

113

22

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

6 025

148

18

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

24 875

914

24

..

63

..

..

..

 

Norrbottens

10 705

252

23

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

382 284

1 674

18

617

..

26

375

108

 

Götalands mellanbygder

199 949

2 022

28

517

..

135

260

115

 

Götalands norra slättbygder

239 211

1 104

27

292

122

..

426

109

 

Svealands slättbygder

427 864

6 425

10

3 812

194

553

767

28

 

Götalands skogsbygder

124 606

3 029

17

2 447

79

..

35

14

 

Mellersta Sveriges skogsb.

60 068

874

21

261

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

45 250

986

25

..

75

..

..

..

 

Övre Norrland

35 706

1 162

19

..

90

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

1 505 879

17 435

7

7 992

658

712

2 100

373

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b forts. Vårkorn. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

7b cont. Spring barley. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

171

140

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

44

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

27

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

189

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

41

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

19

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

126

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

924

..

..

75

..

..

..

..

Hallands

70

69

..

47

73

..

..

..

..

Västra Götalands

90

73

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

298

55

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

89

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

125

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

236

131

41

..

53

..

..

..

..

Västernorrlands

39

65

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

121

22

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

630

150

61

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

206

6

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

226

..

..

129

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

815

..

..

..

..

..

..

130

Götalands norra slättbygder

95

36

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

602

404

..

..

..

37

..

..

21

Götalands skogsbygder

284

82

..

7

36

27

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

211

24

..

..

11

..

..

..

..

Nedre Norrland

382

218

..

..

53

..

..

..

202

Övre Norrland

835

154

64

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

2 596

1 978

116

132

279

103

..

..

397


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).