Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Havre. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

8b. Oats. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16 145

606

21

438

96

40

..

14

 

Uppsala

32 484

579

31

278

199

..

..

..

 

Södermanlands

34 488

2 367

21

1 054

152

335

621

178

 

Östergötlands

33 721

1 164

27

503

222

..

252

10

 

Jönköpings

17 269

1 491

46

319

1 165

..

..

..

 

Kronobergs

10 762

910

26

759

124

..

..

..

 

Kalmar

11 607

735

34

517

..

..

..

..

 

Gotlands

4 578

0

.

..

..

..

..

..

 

Blekinge

3 346

415

73

399

..

..

..

..

 

Skåne

35 949

524

32

178

..

18

315

..

 

Hallands

36 609

600

49

120

409

..

..

..

 

Västra Götalands

272 462

5 328

15

699

3 325

487

421

206

 

Värmlands

29 065

611

33

..

530

57

..

7

 

Örebro

61 407

843

17

456

198

158

..

13

 

Västmanlands

56 236

985

27

309

563

35

23

29

 

Dalarnas

15 648

324

39

106

138

..

..

..

 

Gävleborgs

9 607

408

60

..

253

..

..

32

 

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

48 937

471

38

189

45

..

183

24

 

Götalands mellanbygder

19 545

286

36

148

..

..

..

..

 

Götalands norra slättbygder

242 299

2 982

14

489

1 662

103

408

196

 

Svealands slättbygder

208 613

5 167

12

2 245

1 373

535

646

263

 

Götalands skogsbygder

103 049

6 220

18

2 284

3 179

467

155

22

 

Mellersta Sveriges skogsb.

52 248

2 780

19

709

1 278

253

274

32

 

Nedre Norrland

7 228

140

50

..

29

..

..

..

 

Övre Norrland

1 963

24

40

..

17

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

683 979

18 116

8

6 118

7 687

1 353

1 783

526

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b forts. Havre. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

8b cont. Oats. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

9

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

8

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

23

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

4

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

88

..

..

..

81

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

18

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

40

..

..

..

Gävleborgs

..

13

..

..

..

34

..

37

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

87

..

..

..

25

..

..

..

Svealands slättbygder

..

42

..

..

..

63

..

..

..

Götalands skogsbygder

17

..

..

..

..

68

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

137

..

55

..

Nedre Norrland

..

14

..

..

..

..

..

7

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

45

181

..

..

34

300

..

59

..


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).