Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Rågvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

9b. Triticale. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Uppsala

8 192

62

46

..

..

..

..

..

 

Södermanlands

18 617

642

18

237

36

248

110

..

 

Östergötlands

35 163

494

29

283

..

..

189

..

 

Jönköpings

3 683

187

36

187

..

..

..

..

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kalmar

21 865

521

25

315

..

..

157

..

 

Gotlands

16 653

36

83

..

..

..

..

..

 

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Skåne

41 103

1 153

41

796

..

42

122

..

 

Hallands

21 292

86

27

78

..

..

..

..

 

Västra Götalands

37 248

64

19

39

..

..

..

..

 

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Örebro

7 186

249

49

58

..

..

..

..

 

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

31 850

345

19

150

..

..

53

..

 

Götalands mellanbygder

56 161

411

17

193

..

..

41

..

 

Götalands norra slättbygder

53 542

218

36

196

..

..

..

..

 

Svealands slättbygder

42 418

974

22

333

46

352

102

..

 

Götalands skogsbygder

33 885

1 575

31

1 205

..

..

335

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

11 651

188

22

86

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

230 132

3 708

15

2 181

84

429

560

164

 


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9b forts. Rågvete. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

9b cont. Triticale. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

38

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

177

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

101

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

112

..

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

..

232

..

..

..

..

23

..

..


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).