Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20b. Majs till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

20b. Green maize. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kalmar

125 902

3 560

21

3 001

89

..

..

..

 

Gotlands

84 132

147

74

..

..

..

..

..

 

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Skåne

219 120

6 664

29

6 025

..

564

..

..

 

Hallands

80 905

1 162

28

1 082

..

..

..

..

 

Västra Götalands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

133 750

945

23

858

..

..

..

..

 

Götalands mellanbygder

334 312

8 534

23

6 447

..

794

496

..

 

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Götalands skogsbygder

90 138

4 978

18

4 734

78

..

..

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

612 833

14 706

14

12 288

210

954

503

..

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20b forts. Majs till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

20b cont. Green maize. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

..

..

..

..

154

..

..

..

..


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).