Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21b. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

21b. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 035

0

.

..

..

..

..

..

 

Uppsala

2 627

1

77

..

..

..

..

..

 

Södermanlands

790

47

81

..

..

..

..

..

 

Östergötlands

11 897

195

46

..

..

..

..

..

 

Jönköpings

41 720

1 593

47

1 593

..

..

..

..

 

Kronobergs

25 888

440

58

..

..

..

..

..

 

Kalmar

102 627

396

46

..

..

..

..

..

 

Gotlands

2 303

0

.

..

..

..

..

..

 

Blekinge

8 268

1 414

31

1 370

..

..

..

..

 

Skåne

27 421

333

0

..

..

..

..

..

 

Hallands

8 486

740

24

..

..

..

..

..

 

Västra Götalands

51 782

2 880

56

1 145

..

..

..

..

 

Värmlands

3 701

0

.

..

..

..

..

..

 

Örebro

0

0

.

..

..

..

..

..

 

Västmanlands

0

0

.

..

..

..

..

..

 

Dalarnas

0

0

.

..

..

..

..

..

 

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 354

156

0

..

..

..

..

..

 

Götalands mellanbygder

74 288

107

93

..

..

..

..

..

 

Götalands norra slättbygder

21 281

896

68

160

..

..

..

..

 

Svealands slättbygder

5 998

42

80

..

..

..

..

..

 

Götalands skogsbygder

139 083

7 456

30

7 297

..

..

..

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

6 301

313

53

..

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

276 831

9 793

31

6 265

..

..

..

..

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21b forts. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

21b cont. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

 

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

 

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

 

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

 

..

Skåne

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

 

..

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

..

 

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

 

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

 

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

Produktionsområden

..

 

..

..

..

..

..

..

..

Götalands södra slättbygder

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Götalands mellanbygder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands norra slättbygder

 

 

 

 

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

..

..

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

..

..

..

 

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

..

..

 

 

..

..

..

..

..

..

..

..

Hela Riket

..

 

..

..

..

..

..

..

..


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).