Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22b. Matpotatis. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014 1, ton

22b. Table potatoes. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Förväntad
skörd,
ton

Skörde-bortfall,
ton

Medel-
fel,
%

Vild-
svin,
ton

Älg,

ton

Kron-
hjort,
ton

Dov-
hjort,
ton

Rå-
djur,
ton

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Östergötlands

64 373

38

22

22

..

..

..

..

 

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Gotlands

27 657

0

.

..

..

..

..

..

 

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Skåne

216 651

1 724

5

1 140

..

50

186

94

 

Hallands

73 089

316

24

285

..

..

..

..

 

Västra Götalands

72 482

520

11

355

..

..

..

..

 

Värmlands

8 459

60

18

..

..

..

..

..

 

Örebro

14 897

216

16

66

..

..

..

..

 

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Dalarnas

23 752

167

15

102

..

..

..

..

 

Gävleborgs

3 454

98

34

..

..

..

..

..

 

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

 

Västerbottens

5 580

143

55

..

..

..

..

..

 

Norrbottens

8 771

67

11

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

171 519

964

11

628

..

..

129

56

 

Götalands mellanbygder

153 034

1 095

6

817

..

..

..

38

 

Götalands norra slättbygder

127 452

538

11

357

..

..

..

..

 

Svealands slättbygder

29 581

595

38

295

..

..

..

..

 

Götalands skogsbygder

23 579

397

30

359

..

10

..

..

 

Mellersta Sveriges skogsb.

16 217

131

12

87

..

..

..

..

 

Nedre Norrland

22 289

274

12

59

..

..

..

..

 

Övre Norrland

14 683

208

38

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

555 776

4 176

7

2 520

55

160

229

96

 


Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).

1) Förväntad skörd är summan av redovisat skördebortfall och 2014 års skörd enligt JO 16 SM 1501.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22b forts. Matpotatis. Viltskador, skördebortfall av förväntad skörd och skördebortfall fördelat på djurslag 2014, ton

22b cont. Table potatoes. Wildlife damage loss of expected harvest and harvest loss by wildlife species 2014, tonnes

 

Område

Tranor,

ton

Gäss,

ton

Sva-
nar,
ton

Duvor,

ton

Kråk-
fåglar,
ton

Grävling,
ton

Sork,

ton

Björn,

ton

Annat
vilt,
ton

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

178

..

25

..

..

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

165

..

..

..

..

..

..

..

..

Värmlands

17

..

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

105

..

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

65

..

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

96

..

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

113

..

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

51

..

..

..

..

..

9

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

19

..

..

100

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

86

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

177

..

..

..

..

..

..

..

..

Svealands slättbygder

179

..

..

..

..

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

24

..

..

..

..

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

4

..

..

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

197

..

..

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

163

..

..

..

..

..

9

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

806

28

..

..

189

..

63

..

..


Där antalet bearbetade företag understiger 20 eller antalet svar för ett enskilt djur per område understiger 3 utelämnas resultaten (..).