Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Viltskador i lantbruksgrödor 2014

JO 16 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26a. Andel företag där förekomst av vilt påverkar val av gröda, bland företag som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter 2014, procent

26a. Percentage of farms where presence of wildlife affects choice of crop 2014

 

Område

Andel företag där viltet påverkar val av gröda,
%

Medel-
fel,

%

Län

 

 

Stockholms

39

20

Uppsala

32

14

Södermanlands

50

11

Östergötlands

36

11

Jönköpings

51

14

Kronobergs

63

18

Kalmar

35

12

Gotlands

10

28

Blekinge

35

21

Skåne

17

14

Hallands

15

25

Västra Götalands

25

13

Värmlands

29

19

Örebro

31

20

Västmanlands

17

23

Dalarnas

13

36

Gävleborgs

12

34

Västernorrlands

3

74

Jämtlands

11

35

Västerbottens

24

23

Norrbottens

12

35

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

11

18

Götalands mellanbygder

16

14

Götalands norra slättbygder

22

13

Svealands slättbygder

33

7

Götalands skogsbygder

43

8

Mellersta Sveriges skogsbygd.

27

16

Nedre Norrland

7

25

Övre Norrland

20

20

 

 

 

Hela Riket

26

4