Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015

JO 16 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2015

19. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2015

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

60

..

..

Uppsala

1

..

..

100

..

..

Södermanlands

3

..

..

140

..

..

Östergötlands

11

..

..

910

..

..

Jönköpings

6

..

..

120

..

..

Kronobergs

2

..

..

70

..

..

Kalmar

71

37 270

3,2

2 630

98 000

4,0

Gotlands

25

39 120

4,2

1 940

75 800

7,5

Blekinge

12

..

..

480

..

..

Skåne

71

37 430

3,5

5 860

219 300

4,4

Hallands

28

34 080

2,7

2 170

73 900

3,2

Västra Götalands

22

25 680

6,4

790

20 400

6,4

Värmlands

2

..

..

130

..

..

Örebro

4

..

..

80

..

..

Västmanlands

2

..

..

70

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

51

36 600

2,3

3 650

133 500

4,3

Götalands mellanbygder

133

38 090

2,3

7 990

304 500

2,9

Götalands norra slättbygder

21

26 020

5,3

1 160

30 200

5,3

Svealands slättbygder

15

..

..

590

..

..

Götalands skogsbygder

42

30 730

6,4

2 020

62 200

6,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

50

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

263

35 340

2,0

15 650

553 000

2,3

2014

242

38 180

2,3

15 670

598 100

2,4

2013

242

37 290

2,0

14 630

545 400

2,4

2012

206

32 610

2,4

14 120

460 400

3,4

2011

229

30 520

3,5

13 740

419 500

4,1

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).