Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

9. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

160

..

..

Uppsala

7

..

..

650

..

..

Södermanlands

13

..

..

350

..

..

Östergötlands

10

..

..

510

..

..

Jönköpings

20

3 910

7,7

1 010

3 900

20,1

Kronobergs

7

..

..

250

..

..

Kalmar

17

..

..

630

..

..

Gotlands

3

..

..

140

..

..

Blekinge

1

..

..

50

..

..

Skåne

10

..

..

460

..

..

Hallands

9

..

..

480

..

..

Västra Götalands

66

3 790

3,4

5 210

19 800

8,8

Värmlands

17

..

..

730

..

..

Örebro

9

..

..

200

..

..

Västmanlands

6

..

..

180

..

..

Dalarnas

10

..

..

350

..

..

Gävleborgs

5

..

..

330

..

..

Västernorrlands

8

..

..

120

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

17

..

..

260

..

..

Norrbottens

5

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

290

..

..

Götalands mellanbygder

16

..

..

670

..

..

Götalands norra slättbygder

41

4 010

3,0

3 010

12 100

10,8

Svealands slättbygder

46

3 580

4,7

1 850

6 600

16,2

Götalands skogsbygder

72

3 370

5,0

4 510

15 200

11,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

3 200

4,7

950

3 100

17,1

Nedre Norrland

13

..

..

350

..

..

Övre Norrland

23

1 180

14,9

340

400

16,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

247

3 450

2,6

11 920

41 100

6,9

2016

279

3 730

2,2

14 810

55 400

5,3

2015

267

3 560

2,5

14 670

52 000

5,5

2014

252

3 180

2,8

15 470

48 900

6,4

2013

290

3 740

2,2

19 150

71 300

4,5

2012

287

2 980

3,5

17 910

53 400

5,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

3 440

1,2

16 400

56 200

2,4


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.