Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

14. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

1 860

4,8

780

1 400

4,8

Uppsala

37

1 950

3,6

1 210

2 400

3,6

Södermanlands

16

..

..

580

..

..

Östergötlands

13

..

..

580

..

..

Jönköpings

3

..

..

60

..

..

Kronobergs

4

..

..

70

..

..

Kalmar

6

..

..

100

..

..

Gotlands

13

..

..

530

..

..

Blekinge

-

..

..

30

..

..

Skåne

7

..

..

240

..

..

Hallands

4

..

..

150

..

..

Västra Götalands

12

..

..

560

..

..

Värmlands

7

..

..

210

..

..

Örebro

17

..

..

550

..

..

Västmanlands

22

2 150

4,6

900

1 900

4,6

Dalarnas

3

..

..

40

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

..

..

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

..

..

10

..

..

Västerbottens

2

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

280

..

..

Götalands mellanbygder

18

..

..

650

..

..

Götalands norra slättbygder

18

..

..

880

..

..

Svealands slättbygder

118

1 940

2,4

4 190

8 100

2,3

Götalands skogsbygder

17

..

..

450

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

140

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

30

..

..

Övre Norrland

2

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

189

1 960

2,0

6 630

13 000

2,0

2016

233

2 090

1,5

7 420

15 500

1,5

2015

145

2 040

2,9

4 500

9 200

2,9

2014

416

1 820

1,4

14 320

26 100

1,4

2013

977

1 890

0,8

50 860

96 100

0,8

2012

879

1 960

0,8

45 320

89 000

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

1 960

0,7

24 480

47 200

0,7


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.