Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

19. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

70

..

..

Uppsala

2

..

..

100

..

..

Södermanlands

4

..

..

140

..

..

Östergötlands

8

..

..

640

..

..

Jönköpings

3

..

..

100

..

..

Kronobergs

2

..

..

60

..

..

Kalmar

72

39 440

2,8

4 220

166 600

3,0

Gotlands

36

35 110

5,8

2 130

74 800

5,8

Blekinge

10

..

..

560

..

..

Skåne

85

37 790

2,9

5 460

206 400

3,9

Hallands

37

37 680

2,5

2 440

92 000

2,5

Västra Götalands

16

..

..

580

..

..

Värmlands

3

..

..

140

..

..

Örebro

2

..

..

20

..

..

Västmanlands

4

..

..

70

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

72

39 170

2,0

3 540

138 700

4,0

Götalands mellanbygder

149

37 590

2,3

9 830

369 600

2,4

Götalands norra slättbygder

12

..

..

820

..

..

Svealands slättbygder

19

..

..

550

..

..

Götalands skogsbygder

35

36 590

3,2

1 930

70 500

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

60

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

289

37 340

1,5

16 800

627 500

1,7

2016

238

40 580

2,2

15 740

638 600

2,8

2015

263

35 340

2,0

15 650

553 000

2,3

2014

242

38 180

2,3

15 670

598 100

2,4

2013

242

37 290

2,0

14 630

545 400

2,4

2012

206

32 610

2,4

14 120

460 400

3,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

 

36 800

1,0

15 160

559 100

1,2

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).