Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

21. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

..

80

..

..

Uppsala

8

..

..

..

170

..

..

Södermanlands

2

..

..

..

60

..

..

Östergötlands

35

42 900

38 910

2,3

1 810

70 500

2,3

Jönköpings

7

..

..

..

100

..

..

Kronobergs

6

..

..

..

60

..

..

Kalmar

13

..

..

..

450

..

..

Gotlands

25

33 630

30 830

5,2

920

28 300

5,2

Blekinge

4

..

..

..

90

..

..

Skåne

165

33 600

31 400

1,6

6 450

202 600

1,6

Hallands

46

35 150

32 610

4,7

1 980

64 600

4,7

Västra Götalands

62

36 490

33 110

2,2

2 130

70 600

2,2

Värmlands

20

27 740

24 680

6,0

300

7 400

6,0

Örebro

20

37 730

33 630

2,0

480

16 000

2,0

Västmanlands

1

..

..

..

30

..

..

Dalarnas

36

32 750

28 600

1,5

810

23 100

1,5

Gävleborgs

11

..

..

..

190

..

..

Västernorrlands

17

..

..

..

160

..

..

Jämtlands

13

..

..

..

120

..

..

Västerbottens

22

22 390

17 780

5,8

250

4 500

5,8

Norrbottens

22

18 710

14 880

5,3

450

6 700

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

123

34 630

32 250

2,4

4 820

155 600

2,4

Götalands mellanbygder

120

33 040

30 790

1,9

4 650

143 300

1,9

Götalands norra slättbygder

78

40 190

36 470

1,4

3 540

129 100

1,4

Svealands slättbygder

40

31 120

27 690

4,6

930

25 700

4,6

Götalands skogsbygder

38

32 850

29 810

5,2

840

24 900

5,2

Mell. Sveriges skogsbygder

35

30 640

27 190

0,8

680

18 400

0,8

Nedre Norrland

57

26 720

23 270

3,5

920

21 400

3,5

Övre Norrland

45

20 060

15 940

3,9

710

11 300

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2017

536

33 730

30 840

1,0

17 090

527 000

1,0

2016

563

34 770

31 810

0,8

17 330

551 500

0,8

2015

689

34 430

31 530

0,7

16 650

525 200

0,7

2014

746

34 160

31 270

0,6

17 640

551 600

0,6

2013

765

33 860

30 980

0,6

17 810

551 700

0,6

2012

810

32 010

29 370

0,9

18 710

549 400

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

33 850

30 990

0,3

17 630

545 900

0,3


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.