Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2017

25. Temporary grasses. Total production. Yield per hectare and total production in 2017

 

Område

Total inbärgad vall-skörd,
kg/ha

Medelfel,
 procent

Total inbärgad vall-skörd,
ton

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

3 910

12,3

89 900

14,8

Uppsala

4 060

13,0

112 400

15,7

Södermanlands

4 240

9,0

131 800

11,7

Östergötlands

6 370

6,3

346 500

7,9

Jönköpings

7 050

6,3

396 500

7,0

Kronobergs

6 850

10,7

209 300

11,3

Kalmar

7 490

7,0

433 000

7,6

Gotlands

6 350

11,1

198 700

11,5

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

8 280

5,9

573 900

7,8

Hallands

7 760

6,7

262 800

9,0

Västra Götalands

6 550

5,3

865 800

5,9

Värmlands

4 780

10,6

206 700

12,1

Örebro

6 030

10,5

129 800

13,9

Västmanlands

6 810

13,6

92 000

22,9

Dalarnas

6 780

14,0

147 700

16,7

Gävleborgs

5 110

7,0

168 300

8,5

Västernorrlands

4 680

10,2

121 800

13,7

Jämtlands

4 300

14,4

120 000

14,8

Västerbottens

3 820

7,9

125 800

16,0

Norrbottens

3 400

11,2

61 500

17,8

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8 260

5,2

257 500

7,6

Götalands mellanbygder

7 810

5,4

749 200

6,1

Götalands norra slättbygder

7 210

5,2

630 500

5,7

Svealands slättbygder

4 890

5,4

606 500

6,9

Götalands skogsbygder

6 620

3,3

1 647 000

3,9

Mell. Sveriges skogsbygder

5 310

6,5

368 800

8,1

Nedre Norrland

5 020

7,3

414 600

8,6

Övre Norrland

3 590

6,0

203 600

10,6

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2017

6 120

2,0

4 879 200

2,3

2016

5 880

2,1

4 733 700

2,6

2015

6 240

2,4

5 382 200

2,7

2014

5 950

2,1

5 224 900

2,5

2013

4 960

2,0

4 532 500

2,3

2012

5 320

2,3

4 751 500

2,5

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2012–2016

5 670

1,0

4 925 000

1,1


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %. Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).