Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21

4 100

3,0

1 100

4 500

3,0

Uppsala

112

4 800

2,3

9 180

44 100

2,3

Södermanlands

63

4 240

2,6

3 550

15 000

2,8

Östergötlands

48

5 240

4,5

2 530

13 300

6,7

Jönköpings

15

..

..

480

..

..

Kronobergs

21

4 570

2,9

760

3 500

2,7

Kalmar

38

4 740

5,0

1 250

5 900

12,0

Gotlands

89

4 250

2,6

5 030

21 400

2,9

Blekinge

25

6 790

2,5

1 020

6 900

2,5

Skåne

106

5 400

3,0

6 670

36 000

3,0

Hallands

48

4 790

3,7

2 570

12 300

6,1

Västra Götalands

144

4 130

2,8

9 560

39 500

2,9

Värmlands

57

4 190

2,9

3 630

15 200

2,9

Örebro

85

5 140

2,2

6 410

32 900

2,2

Västmanlands

84

5 000

2,4

5 230

26 200

7,5

Dalarnas

44

4 040

3,7

2 290

9 200

3,7

Gävleborgs

63

3 580

4,2

2 700

9 600

4,4

Västernorrlands

12

..

..

340

..

..

Jämtlands

2

..

..

10

..

..

Västerbottens

3

..

..

60

..

..

Norrbottens

2

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

108

5 700

1,8

6 500

37 000

1,8

Götalands mellanbygder

171

4 770

2,6

8 590

40 900

3,5

Götalands norra slättbygder

127

4 770

2,9

8 620

41 100

2,9

Svealands slättbygder

399

4 780

1,1

27 700

132 500

2,0

Götalands skogsbygder

117

3 790

3,0

5 590

21 200

3,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

87

4 020

3,4

4 470

17 900

3,5

Nedre Norrland

68

3 710

3,0

2 850

10 600

3,7

Övre Norrland

5

..

..

140

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

1 082

4 640

0,8

64 300

298 600

1,2

2016

1 193

4 540

0,8

74 770

339 500

0,9

2015

1 016

5 000

0,9

63 100

315 600

1,0

2014

1 094

4 530

0,9

74 030

335 600

0,9

2013

1 485

4 800

0,6

114 440

549 600

0,7

2012

1 172

4 290

1,0

82 930

355 500

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

4 630

0,4

81 900

379 200

0,4


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.