Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

29. Peas and field beans. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2017

 

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3,6

1,6

50

44,4

 

..

..

..

..

Uppsala

0,8

0,5

40

62,4

 

..

..

..

..

Södermanlands

2,1

1,1

30

52,7

 

5,8

3,6

60

62,1

Östergötlands

2,0

1,0

90

52,6

 

1,5

0,9

70

57,5

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

1,7

0,7

40

38,4

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

6,4

2,1

150

32,9

 

1,1

1,0

50

85,0

Hallands

..

..

..

..

 

0,4

0,1

10

24,0

Västra Götalands

3,9

1,8

80

46,2

 

1,2

0,9

150

79,6

Värmlands

..

..

..

..

 

1,2

0,5

20

43,0

Örebro

4,2

1,7

50

40,5

 

..

..

..

..

Västmanlands

1,3

0,8

30

61,4

 

5,6

5,1

70

90,5

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8,2

3,4

150

41,4

 

1,0

0,8

50

82,8

Götalands mellanbygder

2,6

0,6

90

22,1

 

3,5

1,5

60

44,3

Götalands norra slättbygder

1,7

0,8

100

48,8

 

1,4

0,8

220

56,7

Svealands slättbygder

2,0

0,4

220

20,4

 

4,8

1,8

250

37,8

Götalands skogsbygder

14,1

5,8

80

43,3

 

1,1

0,6

30

53,5

Mell. Sveriges skogsbygder

8,5

2,2

80

26,1

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

3,4

0,5

800

14,1

 

2,0

0,5

610

26,3

2016

1,3

0,4

340

26,8

 

0,5

0,3

150

66,4

2015

2,8

.

620

13,9

 

0,2

.

60

49,5

2014

1,8

.

260

20,9

 

0,4

.

80

47,2

2013

0,8

.

90

38,0

 

0,2

.

30

93,9

2012

12,0

.

1 540

10,4

 

7,2

.

1 290

19,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.