Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2017

31. Potatoes. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2017

 

Område

Matpotatis

Obärgad areal

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

0,8

0,3

10

37,0

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,1

0,0

0

28,7

Gotlands

7,4

3,2

70

43,8

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

1,6

0,2

30

14,4

Skåne

2,5

0,2

160

8,2

 

3,7

0,3

170

7,3

Hallands

11,5

1,4

230

12,1

 

..

..

..

..

Västra Götalands

1,0

0,3

20

30,0

 

..

..

..

..

Värmlands

4,0

0,7

10

17,2

 

-

-

-

-

Örebro

0,0

0,0

0

80,2

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

1,3

0,3

10

23,5

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

2,8

1,0

10

36,1

 

-

-

-

-

Norrbottens

16,8

2,5

80

14,8

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6,4

0,5

310

7,5

 

0,7

0,3

10

37,3

Götalands mellanbygder

2,9

0,7

130

24,1

 

3,0

0,2

190

6,8

Götalands norra slättbygder

0,7

0,2

30

22,6

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

3,4

0,5

30

15,1

 

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

2,8

1,0

20

34,5

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

2,2

0,5

20

21,0

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

3,2

0,3

30

10,8

 

-

-

-

-

Övre Norrland

11,6

1,7

80

14,6

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

3,8

0,2

650

6,5

 

2,6

0,2

200

6,8

2016

0,8

0,1

140

11,6

 

0,3

0,0

20

10,3

2015

1,1

.

190

34,4

 

0,1

.

10

71,8

2014

1,3

.

230

10,5

 

0,6

.

40

15,1

2013

0,6

.

100

14,2

 

0,0

.

0

79,3

2012

4,0

.

750

7,4

 

0,3

.

20

9,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).