Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

34. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1703 1)

34. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder

Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1703)

 

Område

Raps och rybs

Grönfoderareal 1)

 

Oljelin

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,4

0,2

20

60,3

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,3

0,1

40

26,2

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

0,1

0,0

0

67,2

 

..

..

..

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Blekinge

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Skåne

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Värmlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Örebro

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

0,0

10

67,2

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

10

73,2

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

0,1

0,1

20

60,8

 

0,0

..

0

..

Götalands skogsbygder

0,4

0,0

20

6,8

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,1

0,3

30

27,5

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

0,1

0,0

70

22,2

 

0,0

..

0

..

2016

0,1

0,0

80

43,7

 

0,0

..

0

..

2015

0,0

.

10

35,3

 

0,0

.

0

0,0

2014

0,0

.

30

41,7

 

0,0

.

0

0,0

2013

0,1

.

170

33,1

 

0,0

.

0

0,0

2012

0,0

.

0

0,0

 

0,0

.

0

24,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.