Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017

JO 16 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2017

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2017

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

48

3 780

7,0

2 720

10 300

7,5

Uppsala

91

4 520

5,4

6 610

29 900

7,0

Södermanlands

79

3 740

5,8

5 210

19 500

7,6

Östergötlands

117

4 970

3,4

7 380

36 600

4,3

Jönköpings

71

3 780

5,9

4 390

16 600

8,6

Kronobergs

43

3 920

4,5

2 610

10 200

8,5

Kalmar

45

3 190

9,5

2 550

8 100

9,6

Gotlands

29

2 710

32,6

1 000

2 700

31,6

Blekinge

21

4 760

3,9

630

3 000

3,9

Skåne

107

5 060

3,7

7 410

37 500

4,3

Hallands

88

4 950

2,4

6 380

31 600

4,3

Västra Götalands

409

4 770

2,1

59 730

285 200

2,3

Värmlands

113

3 830

4,6

11 500

44 000

4,7

Örebro

116

4 820

2,5

11 300

54 500

3,6

Västmanlands

119

4 750

3,1

11 760

55 800

3,0

Dalarnas

69

4 310

3,9

5 010

21 600

3,9

Gävleborgs

55

3 260

8,9

2 850

9 300

12,9

Västernorrlands

10

..

..

280

..

..

Jämtlands

8

..

..

130

..

..

Västerbottens

26

830

26,2

860

700

26,6

Norrbottens

21

570

23,3

500

300

23,6

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

129

5 430

1,8

9 100

49 400

1,8

Götalands mellanbygder

93

4 250

9,6

4 050

17 200

9,9

Götalands norra slättbygder

410

5 130

2,0

51 630

264 700

2,1

Svealands slättbygder

508

4 480

1,7

43 790

196 000

2,0

Götalands skogsbygder

274

3 630

3,3

24 390

88 500

4,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

164

3 840

3,9

14 050

54 000

4,6

Nedre Norrland

60

3 100

7,7

2 290

7 100

13,4

Övre Norrland

47

720

19,3

1 380

1 000

19,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

1 685

4 490

1,2

150 580

676 400

1,3

2016

1 764

4 450

0,9

173 340

771 500

1,1

2015

1 718

4 610

1,1

161 420

744 700

1,2

2014

1 693

4 170

1,0

159 570

665 900

1,1

2013

1 926

4 370

1,0

195 010

851 500

1,0

2012

1 841

3 820

1,3

191 310

731 200

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20122016

.

4 280

0,5

176 130

753 000

0,5


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.