Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

84

3 890

4,8

11 570

44 900

4,9

Uppsala

209

3 780

2,0

26 960

101 900

2,2

Södermanlands

166

4 260

1,6

22 410

95 600

1,8

Östergötlands

263

5 820

1,0

44 640

259 700

1,0

Jönköpings

20

3 950

5,4

1 150

4 500

7,3

Kronobergs

16

..

..

440

..

..

Kalmar

120

4 680

2,2

11 170

52 300

2,3

Gotlands

109

3 290

2,7

7 570

24 900

2,8

Blekinge

46

4 640

4,2

2 530

11 700

4,2

Skåne

467

5 010

1,1

74 960

375 400

1,1

Hallands

85

3 960

3,2

6 990

27 700

3,4

Västra Götalands

333

5 430

1,6

49 500

268 900

1,6

Värmlands

49

3 620

6,0

2 840

10 300

6,0

Örebro

113

4 980

1,6

12 400

61 700

1,6

Västmanlands

128

3 490

2,3

14 220

49 700

2,4

Dalarnas

42

2 180

6,5

2 340

5 100

7,0

Gävleborgs

18

..

..

700

..

..

Västernorrlands

4

..

..

100

..

..

Jämtlands

2

..

..

20

..

..

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

416

4 920

1,1

62 990

309 700

1,1

Götalands mellanbygder

352

4 560

1,5

35 620

162 300

1,6

Götalands norra slättbygder

527

5 730

0,8

86 520

495 300

0,8

Svealands slättbygder

728

4 050

1,1

88 420

357 800

1,1

Götalands skogsbygder

139

4 240

4,7

10 580

44 800

4,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

95

3 530

3,8

7 920

28 000

4,0

Nedre Norrland

17

..

..

460

..

..

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

2 275

4 790

0,6

292 530

1 399 900

0,6

2017

2 592

7 360

0,4

407 570

3 000 000

0,4

2016

2 461

6 680

0,4

374 380

2 502 100

0,4

2015

2 435

7 570

0,4

394 450

2 984 800

0,4

2014

2 380

7 250

0,4

379 450

2 750 800

0,4

2013

1 779

6 310

0,6

208 890

1 319 000

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

7 030

0,2

352 950

2 511 300

0,2


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.