Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Spannmål totalt. Areal och totalskörd 2018

11. Cereals for the production of grain. Area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

106

25 330

75 100

5,7

Uppsala

266

79 190

229 900

1,8

Södermanlands

196

50 530

168 700

2,2

Östergötlands

305

83 750

401 400

1,5

Jönköpings

65

7 710

19 300

10,2

Kronobergs

55

5 270

15 800

16,6

Kalmar

165

26 600

92 900

3,8

Gotlands

162

28 080

70 700

3,1

Blekinge

76

8 560

30 600

4,3

Skåne

593

212 220

822 300

1,1

Hallands

163

38 280

123 000

2,9

Västra Götalands

561

187 400

740 600

1,5

Värmlands

134

25 200

56 200

3,6

Örebro

171

48 090

165 400

1,9

Västmanlands

188

54 050

149 500

2,0

Dalarnas

98

16 540

40 200

3,9

Gävleborgs

99

12 620

29 400

5,3

Västernorrlands

39

2 700

5 300

7,9

Jämtlands

37

1 070

2 700

6,5

Västerbottens

77

7 470

21 900

2,8

Norrbottens

51

2 820

7 500

3,6

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

530

178 120

672 800

1,1

Götalands mellanbygder

494

110 200

384 400

1,8

Götalands norra slättbygder

691

228 860

1 013 100

1,1

Svealands slättbygder

982

267 710

810 400

1,0

Götalands skogsbygder

391

70 150

210 600

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

227

44 260

113 700

2,8

Nedre Norrland

158

14 450

35 100

4,9

Övre Norrland

134

10 340

29 500

2,3

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

3 607

922 100

3 260 100

0,6

2017

3 701

993 100

5 958 400

0,4

2016

3 637

1 004 680

5 480 500

0,4

2015

3 622

1 019 310

6 168 800

0,4

2014

3 620

1 023 640

5 782 500

0,5

2013

3 657

974 410

4 992 600

0,5

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

 

1 003 030

5 676 600

0,2


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 % utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.