Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

12. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

36

1 590

2,8

1 300

2 100

3,6

Uppsala

127

2 210

1,9

4 720

10 400

2,0

Södermanlands

44

2 130

3,9

1 440

3 100

4,1

Östergötlands

103

2 680

2,7

3 390

9 100

3,2

Jönköpings

3

..

..

70

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

24

2 380

5,0

650

1 500

5,0

Gotlands

69

1 900

4,6

1 920

3 700

4,9

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

33

2 280

7,0

1 490

3 400

7,0

Hallands

3

..

..

40

..

..

Västra Götalands

58

2 390

3,8

2 090

5 000

4,5

Värmlands

22

2 040

3,2

600

1 200

3,3

Örebro

44

2 620

3,6

1 230

3 200

3,6

Västmanlands

73

2 230

2,9

2 210

4 900

2,9

Dalarnas

22

1 800

6,8

340

600

6,6

Gävleborgs

12

..

..

190

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

1 870

12,1

840

1 600

15,3

Götalands mellanbygder

105

2 170

3,4

3 120

6 800

3,5

Götalands norra slättbygder

138

2 600

2,4

4 950

12 800

2,4

Svealands slättbygder

333

2 170

1,2

11 090

24 100

1,3

Götalands skogsbygder

18

..

..

490

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

57

2 020

4,4

1 110

2 200

6,3

Nedre Norrland

2

..

..

60

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

673

2 260

1,1

21 670

48 900

1,3

2017

746

3 450

1,0

23 860

82 200

1,1

2016

810

3 680

0,9

25 170

92 700

1,0

2015

747

3 710

1,0

22 390

83 100

1,1

2014

461

3 220

1,1

14 450

46 500

1,2

2013

379

3 340

1,4

12 210

40 800

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 480

0,5

19 620

69 100

0,5


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.