Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

13. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

40

..

..

Uppsala

10

..

..

620

..

..

Södermanlands

22

1 080

13,0

1 050

1 100

13,0

Östergötlands

70

1 310

6,0

3 840

5 000

6,1

Jönköpings

4

..

..

100

..

..

Kronobergs

2

..

..

40

..

..

Kalmar

10

..

..

100

..

..

Gotlands

16

..

..

590

..

..

Blekinge

7

..

..

140

..

..

Skåne

72

1 520

5,7

4 380

6 600

5,8

Hallands

57

1 610

4,6

2 380

3 800

6,0

Västra Götalands

179

1 290

4,6

10 720

13 800

4,8

Värmlands

16

..

..

950

..

..

Örebro

18

..

..

730

..

..

Västmanlands

19

..

..

1 000

..

..

Dalarnas

2

..

..

40

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

1 570

4,1

5 100

8 000

4,6

Götalands mellanbygder

43

1 410

7,2

1 380

1 900

24,5

Götalands norra slättbygder

221

1 280

4,1

12 580

16 100

4,3

Svealands slättbygder

83

1 100

7,2

4 380

4 800

7,5

Götalands skogsbygder

49

1 460

7,2

2 300

3 400

11,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

490

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

506

1 330

2,6

26 290

34 800

3,4

2017

545

3 590

1,7

30 490

109 400

1,8

2016

554

3 520

1,3

29 540

103 900

1,4

2015

455

3 960

1,7

25 010

99 100

1,8

2014

332

3 240

2,0

18 840

61 100

2,2

2013

316

3 510

1,3

17 460

61 300

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 560

0,7

24 270

87 000

0,8


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.