Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

14. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

39

1 740

3,9

1 680

2 900

4,1

Uppsala

92

1 560

3,5

3 690

5 800

3,7

Södermanlands

99

1 750

2,2

4 460

7 800

2,4

Östergötlands

185

2 570

1,9

10 340

26 600

2,0

Jönköpings

16

..

..

450

..

..

Kronobergs

7

..

..

110

..

..

Kalmar

76

2 950

2,1

3 990

11 800

2,1

Gotlands

105

1 280

3,9

4 290

5 500

4,2

Blekinge

33

2 550

3,7

920

2 300

3,7

Skåne

432

2 500

1,3

36 000

89 900

1,3

Hallands

71

1 880

3,9

2 670

5 000

3,8

Västra Götalands

243

2 630

1,7

12 380

32 500

1,7

Värmlands

11

..

..

260

..

..

Örebro

74

2 550

2,9

3 110

7 900

2,9

Västmanlands

52

1 360

3,9

1 790

2 400

4,8

Dalarnas

13

..

..

320

..

..

Gävleborgs

5

..

..

110

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

377

2 500

1,3

28 860

72 000

1,3

Götalands mellanbygder

297

2 220

2,0

17 590

39 000

2,1

Götalands norra slättbygder

381

2 650

1,3

20 810

55 200

1,3

Svealands slättbygder

361

1 800

1,4

14 620

26 300

1,6

Götalands skogsbygder

97

2 140

4,2

3 110

6 700

4,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

38

2 170

3,9

1 540

3 300

4,3

Nedre Norrland

2

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

1 553

2 340

0,8

86 590

202 700

0,8

2017

1 630

3 430

0,4

105 480

361 300

0,5

2016

1 400

3 000

0,6

83 390

250 200

0,6

2015

1 341

3 940

0,4

88 160

347 300

0,4

2014

1 202

3 730

0,4

79 600

296 600

0,4

2013

989

3 230

0,8

71 560

231 400

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 470

0,2

85 640

297 400

0,3


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 35.