Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

22. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

..

80

..

..

Uppsala

4

..

..

..

150

..

..

Södermanlands

1

..

..

..

50

..

..

Östergötlands

36

38 230

34 620

2,3

1 780

61 500

2,3

Jönköpings

5

..

..

..

70

..

..

Kronobergs

4

..

..

..

50

..

..

Kalmar

11

..

..

..

400

..

..

Gotlands

21

27 830

25 560

5,2

830

21 300

5,2

Blekinge

7

..

..

..

80

..

..

Skåne

164

31 080

29 090

1,4

6 090

177 100

1,4

Hallands

43

37 700

35 110

2,9

1 870

65 800

2,9

Västra Götalands

58

27 850

25 210

2,3

2 010

50 700

2,3

Värmlands

15

..

..

..

250

..

..

Örebro

21

30 980

27 600

5,0

450

12 300

5,0

Västmanlands

1

..

..

..

0

..

..

Dalarnas

37

31 670

27 760

2,4

790

21 900

2,4

Gävleborgs

14

..

..

..

170

..

..

Västernorrlands

7

..

..

..

150

..

..

Jämtlands

11

..

..

..

120

..

..

Västerbottens

27

23 990

19 360

3,5

240

4 600

3,5

Norrbottens

24

22 920

18 200

0,8

370

6 700

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

123

33 420

31 250

1,8

4 740

148 200

1,8

Götalands mellanbygder

113

29 500

27 490

2,2

4 150

114 100

2,2

Götalands norra slättbygder

84

32 650

29 570

1,8

3 530

104 300

1,8

Svealands slättbygder

33

28 330

25 750

5,9

820

21 100

5,9

Götalands skogsbygder

25

35 010

31 830

3,2

690

21 800

3,2

Mell. Sveriges skogsbygder

35

26 140

23 230

5,0

580

13 400

5,0

Nedre Norrland

50

25 410

22 170

3,9

880

19 500

3,9

Övre Norrland

52

23 320

18 640

1,4

610

11 400

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2018

515

30 640

28 080

1,0

15 990

449 100

1,0

2017

536

33 730

30 840

1,0

17 090

527 000

1,0

2016

563

34 770

31 810

0,8

17 330

551 500

0,8

2015

689

34 430

31 530

0,7

16 650

525 200

0,7

2014

746

34 160

31 270

0,6

17 640

551 600

0,6

2013

765

33 860

30 980

0,6

17 810

551 700

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

34 190

31 290

0,3

17 300

541 400

0,3


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.