Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

23. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

..

0

..

..

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

1

..

..

..

0

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

..

..

..

10

..

..

Kalmar

25

31 470

31 350

1,4

910

28 600

1,4

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

29

31 470

31 350

5,2

2 000

62 700

5,2

Skåne

88

36 530

36 380

1,9

4 820

175 200

1,9

Hallands

1

..

..

..

70

..

..

Västra Götalands

2

..

..

..

110

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

..

..

..

10

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

..

940

..

..

Götalands mellanbygder

114

34 270

34 130

2,0

6 460

220 600

2,0

Götalands norra slättbygder

2

..

..

..

110

..

..

Svealands slättbygder

1

..

..

..

10

..

..

Götalands skogsbygder

10

..

..

..

400

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2018

146

34 710

34 570

1,7

7 920

273 900

1,7

2017

174

43 700

43 530

1,6

7 480

325 500

1,6

2016

174

45 240

45 060

0,6

6 880

309 800

0,6

2015

161

43 130

42 960

1,0

6 460

277 300

1,0

2014

167

44 210

44 040

1,0

6 140

270 500

1,0

2013

169

42 100

41 930

1,2

6 070

254 400

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

.

43 680

43 500

0,5

6 610

287 500

0,5


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.