Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2018

25. Temporary grasses. Regrowth. Yield per hectare and total production in 2018

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd, ton

Medelfel,
 procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

910

19,0

23 000

20,0

Uppsala

1 680

11,8

59 200

12,8

Södermanlands

1 760

12,7

68 300

13,0

Östergötlands

1 530

10,3

93 700

10,6

Jönköpings

1 520

9,8

84 000

10,0

Kronobergs

1 420

15,8

41 100

16,3

Kalmar

1 260

13,4

72 800

13,6

Gotlands

1 850

11,4

61 000

11,5

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

1 910

8,6

140 000

9,4

Hallands

1 960

12,2

71 900

12,9

Västra Götalands

1 910

6,8

262 600

7,4

Värmlands

930

16,3

41 200

17,2

Örebro

1 730

14,2

44 500

15,9

Västmanlands

2 100

15,8

42 800

16,4

Dalarnas

1 310

20,8

36 400

21,1

Gävleborgs

1 320

15,0

46 700

15,5

Västernorrlands

1 120

20,8

33 700

21,1

Jämtlands

1 020

10,2

30 100

10,3

Västerbottens

1 290

12,1

53 000

13,1

Norrbottens

1 520

16,8

32 000

18,8

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 050

13,3

68 900

14,3

Götalands mellanbygder

1 790

7,9

178 500

8,2

Götalands norra slättbygder

1 820

8,1

163 500

8,7

Svealands slättbygder

1 600

6,7

237 300

7,1

Götalands skogsbygder

1 620

4,6

413 900

4,9

Mell. Sveriges skogsbygder

1 280

9,5

107 900

9,8

Nedre Norrland

1 110

9,7

103 200

9,9

Övre Norrland

1 300

9,4

87 700

10,2

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

1 570

2,7

1 365 900

2,8

2017

2 040

3,6

1 630 500

3,8

2016

1 970

3,5

1 584 700

3,7

2015

2 010

4,5

1 733 700

4,7

2014

2 050

3,5

1 795 800

3,7

2013

1 540

3,8

1 407 000

3,9

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

1 920

1,7

1 630 300

1,8


 

Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.