Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

29. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the cultivated area in 2018

 

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,3

0,1

30

42,5

 

0,5

0,1

10

15,2

Uppsala

1,2

1,1

330

86,7

 

0,3

0,2

30

49,1

Södermanlands

0,4

0,2

90

43,8

 

3,5

1,7

140

47,1

Östergötlands

0,0

0,0

0

18,8

 

0,1

0,1

10

84,0

Jönköpings

1,3

1,2

10

92,1

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,1

0,1

10

56,7

 

2,4

2,0

30

85,4

Gotlands

0,2

0,1

20

40,0

 

0,4

0,2

20

56,6

Blekinge

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Skåne

0,0

0,0

30

85,9

 

0,1

0,1

20

82,3

Hallands

0,1

0,0

10

26,5

 

1,2

1,0

60

84,7

Västra Götalands

0,0

0,0

0

53,3

 

0,1

0,1

10

49,9

Värmlands

0,6

0,6

20

96,6

 

0,8

0,4

20

50,5

Örebro

0,9

0,3

120

27,4

 

1,3

1,0

80

73,5

Västmanlands

0,9

0,5

120

54,8

 

1,9

0,8

120

43,7

Dalarnas

2,1

1,7

50

81,7

 

0,5

0,3

10

62,5

Gävleborgs

..

..

..

..

 

0,8

0,4

10

57,8

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,0

40

72,4

 

0,5

0,3

70

68,4

Götalands mellanbygder

0,1

0,0

20

40,2

 

0,5

0,3

50

54,3

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

0

22,3

 

0,0

0,0

10

84,0

Svealands slättbygder

0,8

0,4

670

46,0

 

1,4

0,4

410

26,0

Götalands skogsbygder

0,2

0,1

20

46,1

 

0,2

0,1

10

49,7

Mell. Sveriges skogsbygder

1,4

0,7

110

49,8

 

0,5

0,2

20

43,1

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,3

0,1

870

36,5

 

0,7

0,2

570

21

2017

0,3

0,0

1 090

13,4

 

3,2

0,4

2 080

11,8

2016

0,1

0,0

300

28,0

 

0,5

0,1

350

31,4

2015

0,0

.

190

24,3

 

0,4

.

240

21,1

2014

0,1

.

250

27,1

 

0,1

.

60

47,8

2013

0,2

.

500

29,9

 

0,1

.

150

44,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

29 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

29 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2018

 

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

3,5

3,0

20

85,9

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,2

0,1

0

86,1

Gotlands

..

..

..

..

 

0,8

0,4

20

45,4

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

0,0

0

6,7

 

0,0

..

0

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,8

0,4

40

47,9

 

2,5

2,3

30

94,4

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

0,0

..

0

..

 

0,3

0,1

20

45,7

Götalands norra slättbygder

0,3

0,2

20

73,0

 

1,0

1,0

30

95,6

Svealands slättbygder

3,3

2,1

60

62,6

 

2,7

0,3

70

12,7

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

0,6

0,5

0

83,5

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,5

0,2

110

42,2

 

0,8

0,2

110

26,4

2017

0,8

0,5

170

59,3

 

0,2

0,1

40

45,4

2016

0,5

0,2

80

38,2

 

0,1

0,1

30

80,1

2015

0,2

.

50

40,9

 

1,7

.

270

54,2

2014

0,3

.

80

40,5

 

0,2

.

20

93,1

2013

0,2

.

50

35,5

 

0,1

.

20

80,5


 

Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

29 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

29 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2018

 

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,7

1,3

260

48,0

 

21,8

11,5

360

59,7

Uppsala

1,4

0,3

460

23,8

 

1,8

0,7

110

40,3

Södermanlands

1,9

0,7

310

34,9

 

12,4

5,8

550

48,1

Östergötlands

0,4

0,2

80

46,4

 

1,0

0,6

70

62,1

Jönköpings

9,6

6,7

370

73,0

 

4,6

4,1

70

88,6

Kronobergs

0,7

0,7

20

93,1

 

6,5

4,7

90

71,3

Kalmar

3,1

1,7

240

57,6

 

11,9

6,0

170

51,9

Gotlands

1,0

0,3

110

30,5

 

0,0

..

0

..

Blekinge

1,0

0,6

40

56,2

 

0,0

..

0

..

Skåne

0,1

0,0

60

41,3

 

1,3

1,3

130

95,8

Hallands

0,1

0,1

20

62,9

 

0,4

0,3

20

82,7

Västra Götalands

0,6

0,4

310

68,4

 

2,7

0,9

1 600

33,5

Värmlands

2,5

1,1

210

42,9

 

6,7

3,0

690

45,7

Örebro

0,6

0,1

100

21,9

 

4,9

1,6

550

32,6

Västmanlands

0,2

0,1

30

34,1

 

1,1

0,4

140

39,2

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

2,5

2,0

110

79,8

Gävleborgs

2,2

1,2

170

54,5

 

0,5

0,2

10

30,3

Västernorrlands

0,7

0,2

10

28,1

 

..

..

..

..

Jämtlands

0,3

0,1

0

41,8

 

..

..

..

..

Västerbottens

1,1

0,5

70

44,2

 

..

..

..

..

Norrbottens

1,1

0,3

30

28,9

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

20

62,8

 

0,2

0,2

30

82,1

Götalands mellanbygder

0,7

0,3

310

48,6

 

0,0

0,0

0

19,6

Götalands norra slättbygder

0,6

0,4

340

63,8

 

1,4

0,7

720

47,9

Svealands slättbygder

1,3

0,2

1 320

16,8

 

5,2

1,2

2 120

23,6

Götalands skogsbygder

1,9

0,9

530

46,0

 

7,1

2,2

1 320

31,7

Mell. Sveriges skogsbygder

1,0

0,6

170

58,9

 

3,2

1,0

410

32,7

Nedre Norrland

1,0

0,4

100

39,0

 

2,2

1,3

40

58,6

Övre Norrland

1,1

0,3

100

32,2

 

0,9

0,3

10

37,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,9

0,1

2 950

15,0

 

3,4

0,5

4 780

16,2

2017

3,2

0,2

9 320

6,6

 

2,8

0,3

4 210

11,9

2016

0,5

0,1

1 570

17,4

 

0,4

0,1

700

21,9

2015

1,0

.

3 020

15,2

 

1,0

.

1 670

24,0

2014

0,3

.

1 020

24,4

 

0,8

.

1 230

20,9

2013

0,2

.

920

21,1

 

0,6

.

1 230

34,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

29 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

29 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2018

 

Område

Höstrågvete

Obärgad areal

 

Vårrågvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,2

0,1

0

46,1

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,1

0,0

0

39,3

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,1

0,1

0

64,2

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

0

75,9

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,1

0,1

0

46,5

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,1

0,0

0

37,3

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

3,5

3,0

40

85,8

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,3

0,2

40

69,2

 

6,8

3,3

80

48,4

2017

1,0

0,2

250

24,5

 

9,8

2,2

170

21,7

2016

0,6

0,4

170

69,1

 

0,0

0,0

0

30,4

2015

0,2

.

70

36,8

 

0,0

.

0

0,0

2014

0,3

.

100

26,9

 

..

.

..

..

2013

0,2

.

40

52,5

 

..

.

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

29 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

29 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2018

 

Område

Blandsäd

Obärgad areal

 

Majs

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Skåne

..

..

..

..

 

1,5

1,1

20

73,0

Hallands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

1,2

0,7

60

61

 

-

-

-

-

Värmlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

1,6

1,2

10

72,8

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

0,0

0

35

 

-

-

-

-

Svealands slättbygder

2,9

1,6

50

53

 

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

8,5

4,2

230

52

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

11,3

5,6

150

50

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

5,1

1,5

500

29

 

1,4

1,0

20

72,7

2017

5,6

1,2

660

22,5

 

0,5

0,3

10

52,2

2016

0,7

0,2

110

21,5

 

0,6

0,4

10

71,7

2015

3,5

.

520

31,7

 

6,1

.

80

45,3

2014

2,2

.

330

36,0

 

1,0

.

10

90,3

2013

1,5

.

280

60,0

 

2,4

.

30

44,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

29 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

29 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2018

 

Område

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

2,9

1,0

740

35,2

Uppsala

1,3

0,4

1 000

31,7

Södermanlands

2,2

0,7

1 110

30,0

Östergötlands

0,4

0,2

310

37,4

Jönköpings

6,0

4,3

460

72,8

Kronobergs

2,8

2,0

150

63,7

Kalmar

1,7

0,7

460

37,9

Gotlands

0,7

0,2

200

22,4

Blekinge

0,4

0,2

40

56,3

Skåne

0,1

0,1

280

46,1

Hallands

0,3

0,1

110

50,7

Västra Götalands

1,1

0,4

2 060

33,0

Värmlands

4,1

1,4

1 030

34,0

Örebro

1,9

0,5

890

24,0

Västmanlands

0,8

0,2

420

27,4

Dalarnas

1,2

0,6

200

53,6

Gävleborgs

1,9

0,8

230

45,3

Västernorrlands

2,0

0,4

50

19,5

Jämtlands

0,6

0,4

10

57,1

Västerbottens

1,0

0,4

80

43,0

Norrbottens

1,4

0,3

40

24,3

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,0

170

36,6

Götalands mellanbygder

0,4

0,1

470

34,4

Götalands norra slättbygder

0,5

0,2

1 150

47,1

Svealands slättbygder

1,8

0,2

4 720

14,2

Götalands skogsbygder

3,0

0,8

2 130

25,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

2,1

0,5

930

21,6

Nedre Norrland

1,3

0,3

190

25,4

Övre Norrland

1,1

0,3

120

29,5

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

1,1

0,1

10 020

10,7

2017

1,8

0,1

18 010

5,1

2016

0,3

0,0

3 320

11,4

2015

0,6

.

6 120

10,7

2014

0,3

.

3 100

12,7

2013

0,3

.

3 220

19,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.