Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

30. Peas and field beans. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2018

 

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3,4

1,4

40

40,2

 

..

..

..

..

Uppsala

2,3

0,8

110

34,5

 

..

..

..

..

Södermanlands

7,3

3,0

110

40,5

 

12,5

10,0

130

80,2

Östergötlands

0,4

0,2

10

54,0

 

7,2

3,2

280

44,5

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

0,4

0,3

10

63,7

 

..

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Skåne

5,8

3,5

90

59,7

 

3,1

1,5

140

48,3

Hallands

..

..

..

..

 

1,8

1,1

40

59,1

Västra Götalands

0,3

0,2

10

84,2

 

6,3

2,3

670

36,7

Värmlands

2,5

1,3

10

53,5

 

..

..

..

..

Örebro

2,2

1,9

30

86,8

 

..

..

..

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

10,0

4,9

30

49,6

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11,4

6,6

100

58,6

 

1,5

0,6

70

40,4

Götalands mellanbygder

0,3

0,2

10

63,7

 

7,8

3,2

110

45,8

Götalands norra slättbygder

0,2

0,1

10

49,8

 

6,7

2,1

840

31,3

Svealands slättbygder

2,4

0,5

260

22,3

 

8,6

3,6

380

41,9

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

8,7

3,8

200

44,7

Mell. Sveriges skogsbygder

7,5

2,5

80

33,9

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2,1

0,4

460

17,8

 

6,6

1,2

1 730

18,9

2017

3,4

0,5

800

14,1

 

2,0

0,5

610

26,3

2016

1,3

0,4

340

26,8

 

0,5

0,3

150

66,4

2015

2,8

.

620

13,9

 

0,2

.

60

49,5

2014

1,8

.

260

20,9

 

0,4

.

80

47,2

2013

0,8

.

90

38,0

 

0,2

.

30

93,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.