Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

31. Oilseed crops. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2018

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19,1

1,9

320

9,7

 

2,0

0,3

20

14,3

Uppsala

11,7

2,1

430

18,2

 

10,4

2,4

150

23,6

Södermanlands

8,4

1,2

370

14,0

 

..

..

..

..

Östergötlands

1,3

0,3

140

23,4

 

7,1

2,3

80

33,0

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,2

0,1

10

33,9

 

..

..

..

..

Gotlands

6,6

1,6

280

24,8

 

0,0

..

0

..

Blekinge

2,7

1,2

20

45,8

 

..

..

..

..

Skåne

1,5

0,5

530

32,8

 

..

..

..

..

Hallands

3,7

1,4

100

37,2

 

..

..

..

..

Västra Götalands

3,3

0,7

410

21,2

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

7,4

2,0

230

26,4

 

..

..

..

..

Västmanlands

10,1

2,1

180

20,6

 

1,3

0,5

10

39,1

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,6

0,5

450

32,8

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

2,7

0,7

470

27,2

 

0,0

..

0

..

Götalands norra slättbygder

2,4

0,4

490

18,8

 

5,3

1,8

80

34,4

Svealands slättbygder

10,6

0,8

1 550

7,8

 

7,9

1,2

400

15,0

Götalands skogsbygder

3,8

1,1

120

28,3

 

1,5

0,4

10

23,1

Mell. Sveriges skogsbygder

0,2

0,2

0

68,1

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

3,6

0,3

3 110

8,2

 

7,0

1,0

630

13,8

2017

0,3

0,0

320

16,3

 

5,1

1,0

340

19,7

2016

0,6

0,1

470

19,9

 

4,8

1,0

350

20,0

2015

0,2

.

160

14,7

 

3,6

.

160

27,8

2014

0,5

.

370

19,7

 

2,0

.

290

18,3

2013

1,3

.

950

16,2

 

1,0

.

520

20,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

31 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2018

31 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and percent of the crop area in 2018

 

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

Procent

Medel fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Skåne

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

3,9

1,6

20

41,9

Västernorrlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

11,0

3,6

50

32,9

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

5,1

2,1

30

40,4

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

14,3

5,2

100

36,7

 

5,2

1,3

60

24,2

2017

8,4

4,1

80

49,4

 

13,9

1,5

160

11,0

2016

1,7

0,4

20

25,7

 

4,0

1,2

40

29,8

2015

2,0

.

20

27,3

 

3,4

.

30

67,2

2014

0,8

.

10

26,2

 

9,4

.

120

24,7

2013

..

.

..

..

 

0,1

.

0

80,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

31 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2018

31 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and percent of the crop area in 2018

 

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

Procent

Medel fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,,
 procent--enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12,3

1,3

340

9,4

 

..

..

..

..

Uppsala

11,4

1,6

620

14,2

 

..

..

..

..

Södermanlands

9,0

1,3

470

14,5

 

..

..

..

..

Östergötlands

1,9

0,4

220

20,3

 

4,7

1,8

90

38,6

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

0,2

0,1

10

33,9

 

..

..

..

..

Gotlands

5,5

1,4

280

24,9

 

..

..

..

..

Blekinge

2,6

1,2

20

45,9

 

-

-

-

-

Skåne

1,7

0,5

610

28,9

 

..

..

..

..

Hallands

5,4

1,6

160

27,5

 

-

-

-

-

Västra Götalands

3,1

0,7

410

21,2

 

..

..

..

..

Värmlands

19,2

2,4

110

13,2

 

-

-

-

-

Örebro

7,2

1,7

260

23,6

 

..

..

..

..

Västmanlands

6,6

1,3

190

19,6

 

..

..

..

..

Dalarnas

5,0

1,2

30

24,3

 

-

-

-

-

Gävleborgs

2,9

1,1

20

39,7

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,2

0,5

660

25,8

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

2,5

0,7

470

27,3

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

2,5

0,4

560

17,0

 

5,7

2,1

120

36,1

Svealands slättbygder

9,9

0,7

2 000

6,9

 

2,0

0,8

20

42,2

Götalands skogsbygder

3,3

0,9

130

26,8

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,4

0,4

30

22,3

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

4,6

1,9

30

40,5

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

4,0

0,3

3 890

7,1

 

4,2

1,3

150

30,1

2017

0,8

0,1

900

10,5

 

5,3

1,3

240

24,3

2016

1,0

0,1

880

13,7

 

1,1

0,5

90

44,7

2015

0,4

.

370

14,9

 

0,2

.

10

31,3

2014

0,8

.

780

12,2

 

1,3

.

80

44,2

2013

1,2

.

1 490

12,6

 

0,2

.

10

94,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.