Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2018

32. Potatoes. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2018

 

Område

Matpotatis

Obärgad areal

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,1

0,0

0

35,3

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Skåne

0,7

0,1

40

15,1

 

0,0

..

0

..

Hallands

0,0

0,0

0

22,7

 

..

..

..

..

Västra Götalands

1,4

0,7

30

52,8

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Örebro

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

0,0

0,0

0

29,8

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

0,7

0,1

0

21,3

 

-

-

-

-

Norrbottens

1,4

0,3

0

18,6

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

0,0

10

24,3

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

1,3

0,3

50

27,9

 

0,0

..

0

..

Götalands norra slättbygder

0,9

0,4

30

49,6

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

2,3

0,8

20

36,7

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,2

0,1

0

62,7

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

0,1

0,0

0

4,7

 

-

-

-

-

Övre Norrland

1,1

0,2

10

15,6

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,8

0,1

120

17,9

 

0,0

..

0

..

2017

3,8

0,2

650

6,5

 

2,6

0,2

200

6,8

2016

0,8

0,1

140

11,6

 

0,3

0,0

20

10,3

2015

1,1

.

190

34,4

 

0,1

.

10

71,8

2014

1,3

.

230

10,5

 

0,6

.

40

15,1

2013

0,6

.

100

14,2

 

0,0

.

0

79,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

33. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15 1)

33. Cereals. Area harvested as green fodder

Percent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1802, corrected version 2019-04-15)

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Medel fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,2

0,2

140

14,3

 

4,3

0,9

70

21,9

 

Uppsala

2,3

1,0

640

41,8

 

3,5

1,1

350

31,2

 

Södermanlands

1,3

0,7

300

55,5

 

9,7

2,2

420

22,7

 

Östergötlands

0,8

0,2

370

27,0

 

15,9

2,8

1 160

17,7

 

Jönköpings

8,0

4,9

100

61,4

 

..

..

..

..

 

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

Kalmar

1,2

0,5

130

46,2

 

20,7

5,4

330

26,2

 

Gotlands

0,8

0,4

60

48,1

 

12,0

2,1

660

17,9

 

Blekinge

0,0

..

0

..

 

2,7

0,8

40

28,8

 

Skåne

0,2

0,1

180

48,8

 

1,7

0,8

250

45,0

 

Hallands

1,6

0,7

110

47,1

 

3,6

1,0

190

26,9

 

Västra Götalands

0,4

0,1

200

28,8

 

5,8

1,2

740

21,0

 

Värmlands

5,1

2,3

150

44,5

 

7,8

2,1

250

27,3

 

Örebro

0,0

0,0

0

14,9

 

4,9

1,8

320

37,3

 

Västmanlands

0,9

0,8

120

91,5

 

4,4

1,7

300

39,2

 

Dalarnas

3,2

1,3

80

40,1

 

4,7

2,9

100

61,6

 

Gävleborgs

..

..

..

..

 

16,7

2,7

270

16,3

 

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

0,1

170

34,9

 

1,2

0,4

190

34,3

 

Götalands mellanbygder

0,7

0,3

250

42,2

 

8,4

1,3

900

15,8

 

Götalands norra slättbygder

0,7

0,1

570

20,3

 

7,7

1,2

1 230

15,1

 

Svealands slättbygder

1,5

0,4

1 310

26,6

 

5,3

0,8

1 650

14,4

 

Götalands skogsbygder

1,0

0,4

110

41,4

 

16,6

2,8

1 150

16,9

 

Mell. Sveriges skogsbygder

2,1

0,9

170

39,9

 

6,9

2,2

300

31,4

 

Nedre Norrland

5,2

1,6

30

30,6

 

21,1

2,8

380

13,4

 

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,9

0,1

2 600

15,2

 

6,9

0,5

5 970

7,0

 

2017

0,4

0,2

1 530

40,1

 

3,7

0,8

2 460

20,6

 

2016

0,2

0,1

620

30,6

 

1,9

0,4

1 420

19,0

 

2015

0,1

.

570

19,2

 

2,5

.

1 610

19,4

 

2014

0,1

.

450

26,0

 

1,7

.

1 250

17,6

 

2013

0,5

.

970

21,0

 

1,6

.

1 910

12,2

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

33 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15 1)
33 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (
JO 10 SM 1802, corrected version 2019-04-15)

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

2,4

1,6

50

64,9

Gotlands

..

..

..

..

 

3,6

1,7

100

47,8

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

4,3

4,0

140

91,9

Hallands

2,5

0,7

20

28,5

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

2,5

1,7

40

67,0

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,5

0,1

20

23,7

 

0,6

0,4

10

66,5

Götalands mellanbygder

1,1

0,7

60

63,7

 

4,3

2,0

280

46,2

Götalands norra slättbygder

0,0

..

0

..

 

1,1

0,7

30

67,9

Svealands slättbygder

0,0

..

0

..

 

1,4

0,3

40

23,4

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

0,4

0,2

80

43,5

 

2,6

1,0

390

37,8

2017

1,4

0,5

300

34,3

 

0,9

0,5

180

49,4

2016

0,3

0,2

50

57,2

 

0,5

0,2

90

43,3

2015

0,5

.

120

26,3

 

0,9

.

140

42,6

2014

0,8

.

220

27,6

 

0,0

.

10

25,2

2013

0,4

.

110

47,8

 

0,9

.

120

36,5


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

33 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15 1)
33 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (
JO 10 SM 1802, corrected version 2019-04-15)

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15,2

5,9

1 730

39,1

 

37,6

11,1

990

29,6

Uppsala

5,2

1,4

1 820

27,6

 

15,3

4,2

1 150

27,8

Södermanlands

13,9

3,6

2 640

25,5

 

20,0

5,6

1 100

28,0

Östergötlands

6,3

1,9

1 270

29,8

 

13,2

2,8

1 100

21,2

Jönköpings

52,6

5,4

4 240

10,3

 

69,5

6,2

3 430

8,9

Kronobergs

35,9

7,6

1 340

21,3

 

48,4

9,7

1 360

20,0

Kalmar

28,8

5,0

3 130

17,5

 

36,4

8,6

820

23,6

Gotlands

17,3

3,5

2 230

20,3

 

28,1

9,5

360

33,9

Blekinge

9,5

3,6

380

37,6

 

31,0

12,2

200

39,5

Skåne

3,5

0,7

3 530

20,2

 

9,3

2,4

1 040

25,7

Hallands

12,6

2,5

2 610

19,6

 

20,7

4,3

1 540

20,6

Västra Götalands

7,5

1,8

4 290

24,3

 

7,0

1,1

4 370

16,2

Värmlands

12,1

3,2

1 160

26,1

 

15,8

3,4

1 940

21,8

Örebro

2,8

1,7

470

60,5

 

8,9

2,7

1 100

30,6

Västmanlands

1,1

0,6

230

51,9

 

2,4

0,9

290

36,4

Dalarnas

8,1

3,1

620

37,7

 

5,9

2,3

270

39,7

Gävleborgs

13,9

2,9

1 220

20,6

 

17,4

5,4

560

30,9

Västernorrlands

32,3

5,0

980

15,5

 

..

..

..

..

Jämtlands

55,8

2,5

1 200

4,5

 

..

..

..

..

Västerbottens

3,4

1,0

230

29,7

 

30,3

12,0

210

39,5

Norrbottens

6,4

1,7

170

27,1

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3,5

0,7

2 890

19,1

 

9,8

1,5

1 170

14,8

Götalands mellanbygder

10,4

1,5

5 270

14,0

 

20,3

4,8

1 000

23,7

Götalands norra slättbygder

2,6

0,6

1 620

24,1

 

5,1

0,8

2 790

16,5

Svealands slättbygder

6,9

1,1

7 340

16,3

 

11,0

1,6

5 110

14,1

Götalands skogsbygder

31,2

3,0

12 380

9,5

 

32,2

3,1

8 770

9,7

Mell. Sveriges skogsbygder

8,8

2,2

1 570

25,5

 

13,1

2,7

1 940

20,7

Nedre Norrland

25,6

2,5

3 500

9,9

 

28,3

7,4

810

26,1

Övre Norrland

4,6

0,9

440

18,9

 

28,1

8,5

320

30,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

9,4

0,6

35 980

6,1

 

13,8

0,9

22 610

6,3

2017

2,8

0,3

8 380

11,9

 

4,8

0,5

7 590

11,2

2016

2,7

0,3

8 330

12,2

 

4,2

0,6

7 530

15,1

2015

2,7

.

8 500

11,8

 

3,9

.

6 630

13,9

2014

1,9

.

6 180

13,9

 

3,2

.

5 320

15,1

2013

1,2

.

4 730

16,5

 

2,8

.

5 570

14,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

33 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15 1)
33 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS (
JO 10 SM 1802, corrected version 2019-04-15)

 

Område

Höstrågvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårrågvete

Grönfoderareal 1)

Procent

Medel fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

1,3

0,8

30

63,0

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

11,2

3,7

250

33,5

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gotlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Blekinge

1,3

0,7

30

58,6

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Hallands

1,5

0,4

50

27,0

 

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,8

0,4

30

49,0

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,0

0,2

30

24,1

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

3,5

1,4

130

41,0

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

8,2

2,5

300

31,0

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2,9

0,6

480

22,3

 

32,1

6,9

530

21,5

2017

2,5

0,7

640

30,2

 

8,2

3,3

160

40,5

2016

1,5

0,5

430

32,1

 

7,5

3,7

220

49,4

2015

0,6

.

230

30,8

 

6,9

.

260

36,4

2014

0,4

.

140

33,9

 

..

.

..

..

2013

0,7

.

150

51,0

 

..

.

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

33 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt Lantbruksregistret 1) respektive JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15 2)
33 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS 1) and (
JO 10 SM 1802, corrected version 2019-04-15) 2)

 

Område

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Majs

Grönfoderareal 2)

 

Procent

Medel fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

79,4

7,5

610

9,4

 

..

..

..

..

Uppsala

68,2

9,5

1 400

14,0

 

..

..

..

..

Södermanlands

70,1

9,5

1 100

13,6

 

..

..

..

..

Östergötlands

69,9

7,5

1 760

10,8

 

..

..

..

..

Jönköpings

83,7

5,0

1 670

6,0

 

..

..

..

..

Kronobergs

73,7

9,3

370

12,6

 

..

..

..

..

Kalmar

83,2

4,7

1 170

5,6

 

99,0

0,1

4 220

0,1

Gotlands

..

..

..

..

 

100,0

0,0

2 580

0,0

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

87,8

5,7

1 940

6,5

 

83,4

2,4

5 210

2,9

Hallands

79,9

4,5

1 400

5,7

 

98,8

0,6

2 610

0,6

Västra Götalands

48,3

4,1

4 650

8,6

 

..

..

..

..

Värmlands

85,9

3,6

1 820

4,2

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

70,0

8,4

770

12,0

 

..

..

..

..

Gävleborgs

81,9

7,4

870

9,1

 

-

-

-

-

Västernorrlands

83,9

3,6

790

4,2

 

-

-

-

-

Jämtlands

99,5

0,4

850

0,4

 

-

-

-

-

Västerbottens

75,8

3,1

790

4,1