Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

38. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2018

38. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non-response in 2018

 

Område

Antal uttagna
företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

36

29

7

Uppsala

69

61

8

Södermanlands

67

61

6

Östergötlands

95

79

16

Jönköpings

94

84

10

Kronobergs

39

36

3

Kalmar

74

67

7

Gotlands

54

51

3

Blekinge

16

15

1

Skåne

144

129

15

Hallands

91

83

8

Västra Götalands

228

205

23

Värmlands

81

69

12

Örebro

51

44

7

Västmanlands

37

33

4

Dalarnas

41

35

6

Gävleborgs

68

62

6

Västernorrlands

49

40

9

Jämtlands

54

43

11

Västerbottens

74

68

6

Norrbottens

38

36

2

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

110

101

9

Götalands mellanbygder

162

146

16

Götalands norra slättbygder

171

149

22

Svealands slättbygder

253

223

30

Götalands skogsbygder

365

329

36

Mell. Sveriges skogsbygder

153

133

20

Nedre Norrland

161

135

26

Övre Norrland

125

114

11

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2018

1 500

1 330

170

2017

1 270

1 119

151

2016

1 270

1 129

141

2015

1 269

1 105

164

2014

1 000

894

106

2013

1 000

889

111


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.