Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

370

..

..

Uppsala

17

..

..

770

..

..

Södermanlands

8

..

..

360

..

..

Östergötlands

43

5 280

3,0

1 480

7 800

3,1

Jönköpings

3

..

..

60

..

..

Kronobergs

1

..

..

30

..

..

Kalmar

64

3 480

3,3

2 140

7 400

3,7

Gotlands

73

2 760

4,4

2 810

7 700

4,6

Blekinge

14

..

..

280

..

..

Skåne

61

4 250

3,4

3 140

13 300

5,4

Hallands

19

..

..

510

..

..

Västra Götalands

37

3 970

4,0

1 370

5 400

4,3

Värmlands

4

..

..

90

..

..

Örebro

14

..

..

540

..

..

Västmanlands

12

..

..

430

..

..

Dalarnas

-

..

..

40

..

..

Gävleborgs

-

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

54

3 860

4,0

2 230

8 600

4,0

Götalands mellanbygder

164

3 380

2,8

6 240

21 100

3,5

Götalands norra slättbygder

72

4 970

2,7

2 590

12 900

2,8

Svealands slättbygder

59

3 700

2,4

2 460

9 100

2,4

Götalands skogsbygder

22

3 200

8,7

720

2 300

8,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

170

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

376

3 770

1,7

14 450

54 500

2,0

2017

452

6 420

1,0

19 180

123 100

1,1

2016

443

5 780

1,0

19 090

110 300

1,0

2015

340

6 180

1,6

15 560

96 100

1,6

2014

288

6 430

1,2

13 350

85 800

1,2

2013

286

5 750

1,1

13 580

78 100

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

6 110

0,5

16 150

98 700

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.