Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. . Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

3. Råg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

7. Höstrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

8. Vårrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

9. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

10. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

11. Spannmål totalt. Areal och totalskörd 2019

12. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

13. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

14. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

15. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

16. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

17. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

18. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

19. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

20. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

21. Andra ettåriga grödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

22. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

23. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

24. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

25. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2019

26. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2019

27. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2019, hektar

28. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2019, procent

29. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

30. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

31. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

32. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

33. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 19021

34. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt Lantbruksregistret1

35. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 19021

36. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2019

37. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2019

37. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2019

38. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2019

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable