Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. . Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

93

6 420

2,2

15 660

100 500

2,2

Uppsala

212

7 250

1,0

38 480

278 900

1,0

Södermanlands

175

7 020

1,2

30 230

212 300

1,2

Östergötlands

288

7 780

1,0

59 150

460 400

1,0

Jönköpings

38

6 380

5,0

2 170

13 800

5,6

Kronobergs

21

5 660

3,6

700

4 000

13,9

Kalmar

121

6 650

1,6

13 090

87 000

2,0

Gotlands

135

6 190

1,9

12 770

79 000

1,9

Blekinge

54

7 560

2,5

3 840

29 000

2,5

Skåne

505

8 820

0,7

105 770

933 000

0,7

Hallands

127

7 730

1,6

13 680

105 800

1,6

Västra Götalands

414

7 990

0,9

76 930

614 300

0,9

Värmlands

62

7 160

2,2

5 980

42 800

3,7

Örebro

127

7 710

1,3

18 080

139 500

1,3

Västmanlands

154

6 880

1,4

21 070

144 900

1,4

Dalarnas

46

5 640

9,0

2 950

16 600

9,0

Gävleborgs

35

4 980

7,2

1 450

7 200

7,2

Västernorrlands

3

..

..

200

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

480

8 920

0,6

92 040

821 100

0,6

Götalands mellanbygder

387

7 290

1,0

49 520

360 700

1,1

Götalands norra slättbygder

597

8 040

0,7

123 100

989 900

0,7

Svealands slättbygder

793

7 110

0,6

126 040

896 600

0,6

Götalands skogsbygder

209

6 610

2,2

18 220

120 500

2,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

116

6 360

2,5

12 130

77 100

2,5

Nedre Norrland

29

4 400

7,3

1 160

5 100

6,8

Övre Norrland

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

2 612

7 730

0,4

422 160

3 262 800

0,4

2018

2 275

4 790

0,6

292 530

1 399 900

0,6

2017

2 592

7 360

0,4

407 570

3 000 000

0,4

2016

2 461

6 680

0,4

374 380

2 502 100

0,4

2015

2 435

7 570

0,4

394 450

2 984 800

0,4

2014

2 380

7 250

0,4

379 450

2 750 800

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20142018

.

6 730

0,2

369 680

2 527 500

0,2


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.